Category Archives: สังคม

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รวมพลังสู้โควิด-19 ส่งความห่วงใยให้ฮีโร่เสื้อกราวด์ และชุมชน

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คตระหนักถึงความสำคัญด้านความพร้อมในการรักษาและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และความเป็นอยู่ของชุมชนรอบบ้านจึงร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า จัดโครงการ “ฟิวเจอร์พาร์ค รวมพลังสู้โควิด-19”  ส่งความห่วงใยให้บุคลากรการแพทย์และชุมชน

ปทุมธานี.มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน และมอบเงิน ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่28 เม.ย.63 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย 1 (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้จังหวัดพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า และภัยพิบัติอื่นๆ ที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตหรือได้รับความเดือดร้อน

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)

วันที่ 24 เม.ย.63 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางจินดา สิงหเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า “ โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19  ด้วยความห่วงใย”  ให้กับ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 9,500 ชิ้น ซึ่งเป็นด่านหน้า ในการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19

ปทุมธานี.ชาวนครรังสิต มีลุ้นได้รับเยียวยาพิษโควิด-19 ครอบครัวละ 1,000 บาท

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ โควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง เทศบาลนครรังสิต ได้มีการหารือปัญหาดังกล่าว และควรได้แก้ไขเป็นการเร่งด่วน จึงได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ฯ นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น มอบให้สถานพินิจฯ,ศูนย์ฝึก 9 แห่ง

วันที่ 21-22 เมษายน 2563 นายปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจฯกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ พร้อมด้วย นายทินกร ศรีเทา และคณะกรรมการสงเคราะห์ นำของกิน และของใช้ที่จำเป็น อาทิเครื่องวัดอณุภฺมิ-อาหารแห้ง-แมสปิดปาก-แอลกอฮอล์ มอบให้สถานพินิจฯและศูนย์ฝึกทั้ง 9 แห่งที่อยู่ในความดูแล

รมช.ว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา อบจ.ปทุมธานี

วันที่13 มีนาคม 63 ณ หอประชุม โรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี   นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในส่วนการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการขยายผลต่อจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)