Category Archives: สังคม

จังหวัดปทุมธานี จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562

วันที่ 11 พ.ย.62 ที่ลานอเนกประสงค์ ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี    ประธาน เปิดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดปทุมธานี โดยมี  นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมงาน

คณะกรรมการสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 4 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2562

วันที่9 พ.ย.2562 ที่ห้องอาหารแมกไม้และสายลม สนามไดร้วิ่งเร็นท์ อ.เมือง จ.สระบุรี คณะกรรมการสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่4 ได้จัดประชุมคณะทำงาน ประเด็นสื่อสารทางสังคมครั้งที่2/2562ณ.นำโดยนายภูริวัชญ์ ลิขิตสกุลเดช ประธานประเด็นสื่อฯ ร่วมกับนายประพนธ์ เป้าทองรองประธานคนที่1พร้อม ดร.วิสุทธิ์ สุกรินทร์ เลขานุการร่วม ส.ช

อาจารย์เขียว เทพทอง ไหว้ครูประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 9 พ.ย.62 ที่สมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์ 13 ซอยโกบ๊อ9 (รัชดาท่าพระซอย1) ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี อาจารย์เขียว เทพทอง ได้จัดพิธีไหว้ครู  อาจารย์เขียวกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พร้อมอัญเชิญเหล่าเทพเทวาทุกพระองค์ ขอพร 16 ชั้นฟ้า ขอขมา 15 ชั้นดิน 14ชั้นบาดาล พร้อมสวดสรรเสริญครูอาจารย์ทุกท่าน เพื่อเป็นการสักการะบูชาครูอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชชา

โรงพยาบาลปทุมธานี จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิต

วันที่ 6 พ.ย. 62 ที่โรงพยาบาลปทุมธานี นายแพทย์ปรัชญา โชติยะ  รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิต  ตามนโยบาย โครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิต  ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 1-7 พฤศจิกายน  ของทุกปี เป็นสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อต้องการส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตที่ดีให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กทม.ฯ ประชุม กรรมการสงเคราะห์ฯ 2 วาระรวด

วันที่ 5 พ.ย.62 ที่ห้องประชุม ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม คุณ ปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ ประธานการประชุมในข้อ11( 4 และ 5  )เรื่องการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจ พ.ศ.2554 หมวด 3 โดยจะต้องมีการประชุมกรรมการบริหารกรรมการสงเคราะห์อย่างน้อยทุก 3 เดือน/ครั้ง

โรงพยาบาลปทุมธานี จัดโครงการ “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”

วันที่ 30 ต.ค.62 ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน  โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง บุคคล ครอบครัว และชุมชน ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื้นบ้าน ให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการพึ่งภูมิปัญญาในท้องถิ่นตามสภาพของแต่ละชุมชน  และตามวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ จึงมีนโยบายเพื่อการคุ้มครอง