Category Archives: สังคม

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานวันเด็ก เมล็ดพันธุ์ของพระราชา จ.ปทุมธานี

วันที่ 11 ม.ค. 2563 นายสหภูมิ  ภูมิธฤติรัฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธีเปิดงานเปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้แบบมีชีวิต ที่ให้ความสำคัญกับเด็ก เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา เป็น “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา”

รองนายกรัฐมนตรี “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน” ให้เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 26 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นประธานพิธี “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน” ให้เกษตรกรและผู้ยากจน

งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ.นครปฐม

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562  ที่โรงแรม ไมด้าแกรนด์ทวารวดี จ.นครปฐม นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม ดำเนินการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจฯ จัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธ.ค. 62 ที่ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา กรุงเทพฯ ดร.ปณฐ เสนีวงศ์ ณอยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจกรุงเทพฯ ประธานการจัดงาน นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาร่วมงาน ตามโครงการ “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี 2562

รวมแกนนำเกจิห่มขาว 4 ภาค ปลุกเสกพระพิฆเนศวร วัดทรงธรรม

รวมแกนนำเกจิ ฆราวาสภาคกลาง สายเหนือ สายอีสาน สายใต้ สายภาคตะวันออก อีกทั้งฆารวาสอาวุโส สามท่าน คือ อาจารย์ประคอง อาจารยเทียม และอาจารย์เขียว ปลุกเสกพระพิฆเนศ ในวาระ 204 ปี วัดทรงธรรมวรวิหาร

ดรีมเวิลด์.ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้ วัดพระบาทน้ำพุ

ธวัช แย้มเกษม ผอ.สายปฏิบัติการสวนสนุกดรีมเวิลด์ เป็นตัวแทนมอบข้าวสาร และสิ่งของอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า  ที่ลูกค้าผู้ใจบุญรวมถึงผู้บริหาร พนักงานสวนสนุกดรีมเวิลด์ และบริษัท เมจิค เวิลด์ ร่วมกันบริจาค ในโครงการ “แบ่งฝัน ปันให้น้อง ครั้งที่ 16” ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ องค์กรกุศลแห่งที่ 5 ตามเป้าหมาย โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกขปญโญ) ท่านเจ้าอาวาส รับมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เมื่อวันก่อน