Category Archives: ศาสนา

พิธีใหว้ครู สำนักสักยันต์ อาจารย์เขียว เทพทอง ส่งท้ายปี พ.ศ. 2561

วันที่ 10 พฤศจิกายน อาจารย์เขียว เทพทอง จัดงานพิธีไหว้บูชาครู ส่งท้ายปี พ.ศ.2561 ที่สำนักสักยันต์ 13 ซ.โกบ๊อ 9 (รัชดาท่าพระซอย 1) ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี และเป็นที่ทราบกันดีในเหล่าลูกศิษย์ ว่าในแต่ละปีกิจกรรมที่ อ.เขียวถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรคือ. วันที่ 1 พฤษภาคม (วันแรงงานแห่งชาติ) เป็นงานไหว้ครูประจำปีของสำนักสักยันต์ – งานวันเข้าพรรษา ที่วัดสุทธาวาส (วัดใหม่ตาสุต) ………

เปิดเครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี ส่งเสริมสุขภาพ พระภิกษุสงฆ์

วันที่ 8 พ.ย.61 ที่วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ พระภิกษุสงฆ์ เครือข่าย โรงพยาบาลปทุมธานี ปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์………….

อิ่มบุญ.ชาวบ้านเมืองปทุมธานีร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือประเพณีเก่าแก่ สืบทอดกว่า100 ปี

วันที่1 พ.ย.61 ที่ วัดชินวรารามวรวิหาร(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางวันทนา ดำธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ที่ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของวัดที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งแม่น้ำ การตักบาตรพระร้อย เป็นประเพณีตักบาตรทางน้ำในช่วงเทศกาลออกพรรษา……….

อาจารย์เขียว เทพทอง เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์

วันที่ 20 กย.61 ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน. จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธี ได้เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญ ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีรายชื่อดังนี้  ชั้นจตุดิเรกคุณาภรณ์ 1 รายได้แก่ นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ – ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 1 ราย ได้แก่ นางอัจฉรา เจียรเจริญสุข – ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ 2 ราย ได้แก่ นางปิยา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  2.นางภคภรณ์ ธนเกียรติวงศ์ – ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายสาโรจน์ ดาราสมาน  2. นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์  3.นางนางลักษณ์ นิกุมเพชร  4.นางปปิพัช เกิดเต็มภูมิ  5.นางเพ็ญศรี สุขเขียว (รวม 9 รายชื่อ)

จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์“หมู่บ้านศีลห้า”

วันที่14 ก.ย.61 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ปฏิบัติหน้าที่แทน พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการโครงการฯ  พระเดชพระคุณพระพรหมกวี ประธานขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5”…(Clip)

สำนักเขาอ้อ นิมนต์พระเกจิอาจารย์-ฆาราวาสสายพระเวทย์ ร่วมปลุกเสกวัตถุมงคล

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 อาจารย์เปลี่ยน หัทยานนท์ ฆราวาสจอมอาคม แห่งสำนักเขาอ้อ อำเภอควนขนุน จ.พัทลุง( เจ้าพิธี) จอมขมังเวทย์เกจิอาจารย์สำนักตักศิลาใหญ่สายใต้ที่มีชื่อเสียง เชิญพระเกจิอาจารย์-ฆราวาสสายพระเวทย์ทั่วสารทิศ พร้อมด้วยอาจารย์เขียว เทพทอง เข้าร่วมพิธีปลุกเสกพระแครื่องและวัตถุมงคล ในงานพิธีครั้งนี้ ชาวบ้านร้านถิ่น รวมถึงผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาที่ทราบข่าว ต่างทยอยเดินทางมาเพื่อเข้าร่วมในงานพิธีทำเอาถ้ำเขาอ้อที่กว้างใหญ่คับแคบไปถนัดตา………