Category Archives: ศาสนา

อาจารย์เขียว เทพทอง ร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่วัดไตรมัตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ สนิท ชวนปณฺโญ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามฯ จัดงานพิธี สวดมนต์นพเคราะห์ข้ามปี โดยมีอาจารย์เขียว เทพทอง เดินทางเข้าร่วมงานพิธี ในฐานะนายกสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์ ท่ามกลางประชาชนทั้งไทยและต่างชาติ เข้าร่วมล้นหลาม

สมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาฯ ทอดผ้าป่า วัดยานนาวา

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562  ณ อาคารมหาเจษฏาบดินทร์เฉลิมพระเกียรติฯ ท่านเจ้าคุณพระศรีวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดยานนาวา ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ดร.ปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา วัดยานนาวา ประธานฝ่ายฆราวาส นางปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ดร.สุภพ ซ่อมประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ

รวมแกนนำเกจิห่มขาว 4 ภาค ปลุกเสกพระพิฆเนศวร วัดทรงธรรม

รวมแกนนำเกจิ ฆราวาสภาคกลาง สายเหนือ สายอีสาน สายใต้ สายภาคตะวันออก อีกทั้งฆารวาสอาวุโส สามท่าน คือ อาจารย์ประคอง อาจารยเทียม และอาจารย์เขียว ปลุกเสกพระพิฆเนศ ในวาระ 204 ปี วัดทรงธรรมวรวิหาร

ดรีมเวิลด์.ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้ วัดพระบาทน้ำพุ

ธวัช แย้มเกษม ผอ.สายปฏิบัติการสวนสนุกดรีมเวิลด์ เป็นตัวแทนมอบข้าวสาร และสิ่งของอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า  ที่ลูกค้าผู้ใจบุญรวมถึงผู้บริหาร พนักงานสวนสนุกดรีมเวิลด์ และบริษัท เมจิค เวิลด์ ร่วมกันบริจาค ในโครงการ “แบ่งฝัน ปันให้น้อง ครั้งที่ 16” ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ องค์กรกุศลแห่งที่ 5 ตามเป้าหมาย โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกขปญโญ) ท่านเจ้าอาวาส รับมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เมื่อวันก่อน

อาจารย์เขียว เทพทอง ไหว้ครูประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 9 พ.ย.62 ที่สมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์ 13 ซอยโกบ๊อ9 (รัชดาท่าพระซอย1) ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี อาจารย์เขียว เทพทอง ได้จัดพิธีไหว้ครู  อาจารย์เขียวกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พร้อมอัญเชิญเหล่าเทพเทวาทุกพระองค์ ขอพร 16 ชั้นฟ้า ขอขมา 15 ชั้นดิน 14ชั้นบาดาล พร้อมสวดสรรเสริญครูอาจารย์ทุกท่าน เพื่อเป็นการสักการะบูชาครูอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชชา

ปทุมธานี จัดพิธีสักการะ พระปทุมธรรมราช บวงสรวงสักการะ เสาหลักเมืองปทุมธานี ครบ 120 ปี

วันที่ 29 ส.ค. 62  ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีกราบสักการะพระปทุมธรรมราช ครบรอบ ๑๒๐ ปี และพิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ชาวจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันประกอบพิธี ที่บริเวณศาลหลักเมืองปทุมธานี