Category Archives: ศาสนา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ.วัดชินวรารามวรวิหาร

วันที่ 16 พ.ย.61 ที่วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ กระทรวงยุติธรรม โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี น้อมนำเพื่อมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ. วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา…………

พิธีใหว้ครู สำนักสักยันต์ อาจารย์เขียว เทพทอง ส่งท้ายปี พ.ศ. 2561

วันที่ 10 พฤศจิกายน อาจารย์เขียว เทพทอง จัดงานพิธีไหว้บูชาครู ส่งท้ายปี พ.ศ.2561 ที่สำนักสักยันต์ 13 ซ.โกบ๊อ 9 (รัชดาท่าพระซอย 1) ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี และเป็นที่ทราบกันดีในเหล่าลูกศิษย์ ว่าในแต่ละปีกิจกรรมที่ อ.เขียวถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรคือ. วันที่ 1 พฤษภาคม (วันแรงงานแห่งชาติ) เป็นงานไหว้ครูประจำปีของสำนักสักยันต์ – งานวันเข้าพรรษา ที่วัดสุทธาวาส (วัดใหม่ตาสุต) ………

เปิดเครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี ส่งเสริมสุขภาพ พระภิกษุสงฆ์

วันที่ 8 พ.ย.61 ที่วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ พระภิกษุสงฆ์ เครือข่าย โรงพยาบาลปทุมธานี ปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์………….

อิ่มบุญ.ชาวบ้านเมืองปทุมธานีร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือประเพณีเก่าแก่ สืบทอดกว่า100 ปี

วันที่1 พ.ย.61 ที่ วัดชินวรารามวรวิหาร(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางวันทนา ดำธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ที่ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของวัดที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งแม่น้ำ การตักบาตรพระร้อย เป็นประเพณีตักบาตรทางน้ำในช่วงเทศกาลออกพรรษา……….

อาจารย์เขียว เทพทอง เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์

วันที่ 20 กย.61 ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน. จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธี ได้เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญ ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีรายชื่อดังนี้  ชั้นจตุดิเรกคุณาภรณ์ 1 รายได้แก่ นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ – ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 1 ราย ได้แก่ นางอัจฉรา เจียรเจริญสุข – ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ 2 ราย ได้แก่ นางปิยา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  2.นางภคภรณ์ ธนเกียรติวงศ์ – ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายสาโรจน์ ดาราสมาน  2. นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์  3.นางนางลักษณ์ นิกุมเพชร  4.นางปปิพัช เกิดเต็มภูมิ  5.นางเพ็ญศรี สุขเขียว (รวม 9 รายชื่อ)

จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์“หมู่บ้านศีลห้า”

วันที่14 ก.ย.61 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ปฏิบัติหน้าที่แทน พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการโครงการฯ  พระเดชพระคุณพระพรหมกวี ประธานขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5”…(Clip)