Category Archives: ข่าวทั่วไป

ศูนย์สุขภาพจิตที่สี่ เสวนาการพัฒนาแนวคิดรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ-Multimedia

วันที่3 กันยายน 61 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ อาจารย์ สิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่สี่ ได้เปิดอภิปรายแสะเสวนาต่อสื่อมวลชนในหัวข้อ “การพัฒนาแนวคิดรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล” พร้อมด้วย อาจารย์เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลินี สมภพเจริญ คณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยายในหัวข้อ “Idea for change”……….

ปทุมธานี.รมว.กษ.เปิดอาคารปฏิบัติการกองสวัสดิภาพสัตว์ฯ พร้อมรถผ่าตัดเคลื่อนที่รองรับ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ

วันที่ 30 สิงหาคม 2561  นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ปฏิบัติการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทำร้ายหรือถูกทารุณกรรมหรือสัตว์ด้อยโอกาส เป็นการรองรับ พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี………

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่4 เปิดงานมหกรรมคุณภาพงานแม่และเด็กจังหวัดปทุมธานี ปี 2561

วันที่ 30 ส.ค.61 ที่ ห้องประชุมบงกชรัศมิ์ ชั้น 8 โรงพยาบาลปทุมธานี  นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพงานแม่และเด็กจังหวัดปทุมธานี ปี 2561 “เครือข่ายผูกพัน สายสัมพันธ์แม่ลูก ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยนายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี…(Clip)

จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองบางหลวงเชียงราก กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 29 ส.ค.61 ที่ ลานเอนกประสงค์การประปาส่วนภูมิภาค ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองบางหลวงเชียงราก กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ปั้นคลื่นเกษตรลูกใหม่ดันเกษตรแปลงใหญ่ก้าวสู่มาตรฐาน GAP ส่งเสริมการปลูก “เตยหอม” เพื่อการค้า

ที่ทำการแปลงใหญ่เตยหอม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการแถลงข่าวการขับเคลื่อนงาน ศพก. เชื่อมโยงสู่แปลงใหญ่ “เตยหอม” โดยมีนายสมเดช  คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี  นางชไมพร ขวัญทอง  พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นางเรณู  ปาระสิริ  เกษตรอำเภอคลองหลวง (ผู้จัดการแปลงใหญ่เตยหอม) นายเล็ก  พวงต้น  ประธานเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัดปทุมธานี นายเสน่ห์  ชื่นจิตร  ประธานเครือข่าย แปลงใหญ่ ระดับจังหวัดปทุมธานี……….

ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ลงพื้นที่ชมการใช้เรือเก็บผักตบชวา โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จ.ปทุมธานี

วันที่18 ส.ค.61 ที่วัดคุณหญิงส้มจีน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจร น้ำท่วม และอื่น ๆ โดยการระดมพลังความรักความสามัคคีของประชาชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานในพระองค์ ไปช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน……….