Category Archives: ข่าวทั่วไป

กขป.เขตพื้นที่ 4 หารือคณะทำงาน เรื่องผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 17 มี.ค. 63 ที่ สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต.รังสิต จ.ปทุมธานี คณะทำงานประเด็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ภายใต้คณะกรรมการ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 4 โดย ผศ.ดร.วีรศักดิ์  วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ในประเด็นผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 4 ภายใต้ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ครั้งที่ 1/2563

ปทุมธานี.ผช.รมต.ประจำกระทรวงแรงงาน คิกออฟ สอนทำหน้ากากอนามัย & เจลล้างมือ

วันที่ 18 มี.ค.63  บ.บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตำบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเยี่ยมชมการสาธิตการทำหน้ากากอนามัย ชนิดผ้าใช้ในครัวเรือนแก่กลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและนางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

รมช.ว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา อบจ.ปทุมธานี

วันที่13 มีนาคม 63 ณ หอประชุม โรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี   นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในส่วนการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการขยายผลต่อจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี จัดงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

วันที่ 2 มี.ค.63 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี อ.ธัญบุรี จรูญศักดิ์ สิงหเดช รอง ผวจ. ปทุมธานี ถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีนางวิจิตรา บูรณะวานิช ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี พร้อมคณะให้การต้อนรับ

ปทุมธานี.จัดรณรงค์ ลดการเผาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

วันที่19 ก.พ.63 ที่ ฟาร์มลุงแดง เมล่อน&ผักสลัด ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมี นายสมเดช คงกะพันธ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นอภ.คลองหลวง หน.ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงาน

อาจารย์เขียว เทพทอง รวมพลคนขมังเวทย์ ปลุกเสกวัตถุมงคล วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วันที่ 13 ก,พ,63 เวลา 09.09 น. ณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี อาจารย์เขียว เทพทอง นายกสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์ (ทำหน้าที่แม่งานใหญ่) พร้อมด้วย  อ.ประคอง เข็มทอง , อ.ทรัพย์ , อ.จั้ม , อาจารย์อ๋อ วัดบ่อทอง อ.เทพ และเหล่าอาจารย์จอมขมังเวทย์ รวมพลังเข้าร่วม ในงานพิธีพุทธา เทวาภิเษก พระสุพรรณยอดโถ