Category Archives: ข่าวทั่วไป

กขป.ประชุมคณะกรรมการจัดงาน มหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคกลาง

ดร.ธงชัย  กันพันธ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคกลาง (ทีมวิชาการ) เขตพื้นที่ 4  ครั้งที่ 2 /2562 กล่าวเปิดประชุม และนำเสนอ พร้อมสรุปผลการเข้าร่วมประชุม ณ จ.ระยอง  ในระหว่าง 20 – 21 กันยายน 2562 โดย กขป.เขตพื้นที่ 6 เขตเจ้าภาพได้เรียนเชิญคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 เขตพื้นที่ คือ เขต 4 เขต 5  เขต 6 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานซึ่งเขตพื้นที่ 4 ได้รับมอบหมาย เสวนาการจัดการขยะชุมชน  (ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เรื่องเสวนาเกษตรอินทรีย์ดีต่อชีวิตคนไทย คุณสุทัศน์ หลีกพาล ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางขันหมาก จ.ลพบุรี และเสวนาโภชนาการทุกกลุ่มวัย อาหารปลอดภัยฯ นายกจีรทิปต์  ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ จ.อ่างทอง

มทร.ธัญบุรี “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”

ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด มอบหมวกมัดย้อม จำนวน 200 ใบ ให้กับนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี โครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

อาชีวะร่วมจัดกิจกรรม ศธ. จัดอาชีวะอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

นายธนพร สมศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจํากระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม “กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี” พร้อมปล่อยคาราวาน อาชีวะอาสา Fix it Center ร่วมด้วยช่วยประชาชน ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจํากระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

มอบโล่รางวัล แสงเทียนแห่งธรรมนาคราช ครั้งที่ 1

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊นสตั้นพาร์ค ห้องแกรนบอลรูม กรุงเทพฯ คุณอติรุจ ขวัญเมือง ประธานจัดงาน และคุณปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานเปิดงาน มอบโล่รางวัล แสงเทียนแห่งธรรมนาคราช ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ เดินทางมามอบรางวัล ให้กับคุณปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และ คุณสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ (อาจารย์เขียว เทพทอง) คุณกิ่งทอง สีเทา ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งคุณ อำภา ภูษิต ในสาขา นักแสดงแห่งปี พร้อมผู้ที่ร่วมรับรางวัลครั้งนี้ รวมเกือบ 100 ท่าน

รองผู้ว่าฯบึงกาฬ เยี่ยมโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าประเทศลาว เพื่อพัฒนาสายวิชาชีพ เศรษฐกิจการค้า

นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  นายบุญเพ็ง ลามคำ รองประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมโรงงาน ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุด แขงบอลิคำไซ  ประเทศลาว โดยมี นายไชยเพชร จันทิสอน  ประธานกรรมการ บริษัทSK Transformer และประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงบอลิคำไซ พร้อมคณะให้การต้อนรับ  ที่บริษัทSK Transformer

นศ.นิเทศศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้าชมเชย ประกวดหนังสั้น “ไทยดี มีมารยาท”

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คว้ารางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสั้น “ไทยดี มีมารยาท” ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)