Category Archives: ข่าวทั่วไป

4ฆาราวาสจอมขมังเวทย์ ร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล เซียนแปะโรงสี วัดศาลเจ้า จ.ปทุมธานี

วันที่ 16 ส.ค. 62  ที่พระอุโบสถวัดศาลเจ้า จ.ปทุมธานี คุณประวิทย์ มาลีนนท์ พร้อมคณะ Thai Fight ประธานจัดพิธีพุทธาถิเษก วัตถุมงคล ท่านอาจารย์ โง้วกิมโคย (เซียนแปะโรงสี) หลวงพ่อชำนาญ วัดชินวราราม ประธานจุดเทียนชัย ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี ได้ให้เกียรติเดินทางมาจุดเทียนมงคลซ้ายขวา พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง 11 รูป พร้อมด้วยฆาราวาสจอมขมังเวทย์ 4 ท่าน เข้าร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล รุ่น “พรเหนือฟ้า”

ปทุมธานี จัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ มัสยิดแดงคลองสิบสี่ ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวนาถสินี ยุติธรรมดำรง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี นาย ยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอลำลูกกา นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ให้พระราโชวาทแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) อักษรย่อ ทล.บ. จำนวน 3,265 คน

ปทุมธานี จัดมหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ เลิศล้ำวัฒนธรรม นำวัฒนธรรมชุมชน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

วันที่13 ส.ค.62 ที่ โรงแรมทินิดีปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นางชไมพร ขัวญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายจุมพต  ตระกูลนุช  วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันแถลงข่าว มหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ เลิศล้ำวัฒนธรรม โครงการมหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ เลิศล้ำวัฒนธรรม เป็นการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปทุมธานี เปิดป้าย “ต้นสะตือ 300 ปี รุกขเทวดา” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่12 ส.ค.62 ที่วัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานพิธีเปิดป้าย “ต้นสะตือ 300 ปี รุกขเทวดา” รุกข มรดกของแผ่นดิน  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยมี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

นายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา นำคณะผ้าป่า สมทบทุนกองทุนพระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา

วันที่ 10 ส.ค.62 ที่อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ วัดยานนาวา กทม.ฯ นายปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ พร้อมคณะ ผ้าป่ามหาวิทยาทาน นำผ้าป่าสมทบทุน”กองทุนพรหมวชิรญาณเพื่อการศึกษา”สำหรับภิกษุ-สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ เพื่อบำเพ็ญปัญญาบารมี ทำความดีเทิดทูนพระคุณแม่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคล เฉลิมพระชมน์พรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง