Category Archives: ข่าวทั่วไป

ชาญ พวงเพ็ชร์ เข้าทำงานวันแรกหลังพ้นมลทิน ข้าราชการประชนชน แห่ต้อนรับให้กำลังใจ

เช้าวันที่ 17 มิ.ย.2562  ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปทุมธานี  เดินทางมาทำงานเป็นวันแรกหลังมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 11/2562 ให้บุคคลกลับไปรับตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เดิม ภายหลังศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

เกษตรจังหวัดปทุมธานี สาธิตรถหยอดเมล็ดพันธุ์ และใช้โดรนพ่นยาหว่านปุ๋ยนาข้าวทางอากาศแนวทางเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน การผลิตตามแนวทางเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 15 มิ.ย. 2562  ที่แปลงนาสาทิตหมู่ที่6 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายสมเดช คงกะพันธ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานีพร้อม เกษตรอำเภอทั้ง 7 อำเภอ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด บริษัท ดี ดับเบิลยู ดี อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ลงพื้นที่ให้ความรู้และทำแปลงส่งเสริมการปลูกข้าว มุ่งเน้นการใช้เครื่อง จักรกลการเกษตรในการเพาะปลูก

ไทย-ลาว MOU สร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 “บึงกาฬ-บอลิคำไซ” 3ปีเสร็จ

วันที่ 14 มิ.ย.2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายบุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประธานพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาล สปป.ลาว ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ)

มหกรรมสินค้าภาคเหนือตอนล่าง สินค้าถิ่น สินค้าไทย พัฒนาก้าวไกล สู่สากล Lower Northern Provincial 1 Expo 2019 จังหวัดตาก

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องจอมพล โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอารีย์  เดวี พาณิชย์จังหวัดตาก นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ตาก ผู้แทนประธาน limec  ร่วมกันแถลงข่าวมหกรรมสินค้าภาคเหนือตอนล่าง 1 สินค้าถิ่นสินค้าไทย พัฒนาก้าวไกล สู่สากล (Lower Northern Provincial1 Expo 2019)  ระหว่างวันที่ 20 -24 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหน้าโรบินสัน สาขาแม่สอด จังหวัดตาก

กปน. พัฒนาระบบประปา โรงเรียนวัดบัวหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตเยาวชน

นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนวัดบัวหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 211,495 บาท ในโครงการระบบประปาโรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่ กปน. ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

วันที่ 13  มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นายปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ได้เดินทางเป็นประธานในพิธี ประดับเข็มพระเกี้ยว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ นักเรียนชั้นมัธยามศึกษาปีที่ 5,6 ที่มาเข้าใหม่