Category Archives: ข่าวทั่วไป

กรมควบคุมมลพิษ สรุปผลการจัดประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิกครั้งที่9

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่กรมควบคุมมลพิษ ถนน พหลโยธิน แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ แถลงข่าวสรุปผลการจัดประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9  โดยมี นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในการแถลงข่าว……….

เชียงราย. รมช.ศธ. จับมือภาคีเครือข่าย สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา พื้นที่นาโต่

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย…………

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจาก มรภ.พระนครศรีอยุธยา

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการพัฒนา มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว” ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช………

สมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย เลือกนายกสมาคมฯ พร้อมกรรมการบริหาร ชุดใหม่

วันที่18 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ (ห้องทิพวิมาน) กรุงเทพฯ พลเอกชนาธิป บุญนาค หน.สนง. รอง ผอ.รมน.ประธานประชุมวิสามัญ ที่ สกร.001/2526 เปิดประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 เพื่อขอมติที่ประชุม คัดเลือกประธานท่านใหม่ เนื่องจากนายกสมาคมฯปัจจุบัน ไม่สามารถบริหารสมาคมฯต่อไปได้ เหตุด้วยบกพร่องขาดคุณสมบัติ พร้อมคณะกรรมการบริหารจำนวน 15 ท่าน โดยให้ที่ประชุมลงมติแบบเปิดเผย ด้วยการยกมือ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายกธรรมรัตน์ มลิเผือก เป็นนายกสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่…………

ปทุมธานี จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2562 รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่5

วัน18 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะฯ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562  พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี……….

สอศ.จับมือกนอ. ส่งเสริมชุมชนสานฝัน ปั้นอาชีพ รอบนิคม EEC

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการสานฝัน ปั้นอาชีพ” พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ณ ห้องอินฟินิตี้บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ.มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ…………