Category Archives: ข่าวทั่วไป

ตร.เมืองปทุม ออกตรวจแนะนำ ร้านค้าย่อย ใช้ QR.code ไทยชนะ สู้ COVID

สภ.เมืองปทุมธานี ร่วมกับชุดตรวจร่วม ออกตรวจสถานประกอบการ ตามมาตราการผ่อนปรนรัฐบาล พร้อม ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”สแกนเข้า,ออกร้านค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 พ.ต.อ เอนก สระทองอยู่ รรท.ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี ร่วมกับคณะกรรมการตรวจร่วมระดับอำเภอ,ตำบล ออกตรวจสถานประกอบการตลาดปทุมธานี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการผ่อนปรนจากรัฐบาล

ปทุมธานี.ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการโรงงาน ป้องกันการแพร่เชื้อ

วันที่ 20 พ.ค.63 คณะทำงานติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการโรงงานเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นำโดย นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปทุมธานี เปิดกิจกรรม “แรงงานห่วงใย ร่วมใจปันสุข”

วันที่ 22 พ.ย.63 ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แรงงานห่วงใย ร่วมใจปันสุข”  โดยมี นางนพรัตน์ นิพัธท์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม  โดยได้รับสนับสนุนจากสถานประกอบกิจการต่าง ๆ จำนวน 30 แห่ง

รอง ผวจ.ปทุมธานี ร่วม นอภ.เมือง ตรวจเข้ม ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID

วันที่ 20 พ.ค. 63 นายชาธิป รุจนเสรี รอง ผวจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายอาวุธ วิเชียรฉาย นอภ.เมืองปทุมธานี ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนปกครองจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการป้องกันและการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปทุมธานี ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาปทุมธานี

ปทุมธานี.คณะทำงาน ตรวจติดตามสถานประกอบการ ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา อ.สามโคก

วันที่ 20 พ.ค.63  คณะทำงานติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการโรงงานเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) ในพื้นที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นำโดย นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการลงพื้นที่ตรวจติดตาม

ปทุมธานี. กระทรวงแรงงาน ร่วมสภากาชาดไทย หารือหน่วยงาน,ผู้ประกอบการตลาด วางมาตรการป้องกัน ดูแลแรงงานต่างด้าว ปลอดโควิด-19

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวง  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานรับฟังความคิดเห็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย นางวิรุณศิริ อารยวงศ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายปฐมภูมิ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ