Category Archives: ข่าวทั่วไป

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ “ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เกษตรกร”

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะฝีมือให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจเป็นผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ “ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับเกษตรกร”  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ฝึกหลังมาตรการผ่อนคลาย Covid-19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ร่วมกับบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Home Service Academy จำนวน 4 สาขา ได้แก่ หลักสูตรปูกระเบื้อง หลักสูตรเทคโนโลยีการปูกระเบื้องด้วยซีเมนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ และหลักสูตรการติดตั้งตู้ลอย

เรือนจำจังหวัดปทุมธานี เปิดโครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 26 พ.ย.63 นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการ”ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “ ณ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี  อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยมีนายสมเกียรติ มณีรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปทุมธานี  นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก  นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

ปทุมธานี. ชาวบ้านร้อง กุ้งปลาตายเกลื่อน โรงงานปล่อยน้ำเสีย ลงเจ้าพระยา

วันที่ 26 มิ.ย.63 นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ลงพื้นที่ตรวจสอบ โรงงานกระดาษในพื้นที่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน เรื่องโรงงานปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ปลาและกุ้งในแม่น้ำลอยตายเหนือผิวน้ำเป็นจำนวนมาก จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี.คณะติดตามป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคCOVID-19 ตรวจความพร้อมการให้บริการ (อพวช.)

วันที่ 4 มิ.ย.63 ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนโลยี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คณะทำงานติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) นำโดย นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  ผศ.ดร.รวิน ระวิวงค์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ประชุมหารือโครงการ “หอจดหมายเหตุสิรินธร”

วันที่ 1 มิ.ย.63 ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สิรินธร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ดร.ปณฐ เสนีวงศ์ ณอยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจกรุงเทพฯ นางปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ พร้อมด้วย นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ พร้อมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ได้เดินทางมาร่วมประชุมหารือในกิจกรรม ในโครงการ “หอจดหมายเหตุสิรินธร”