Category Archives: การศึกษา

สภ.เมืองปทุมธานี นำอุปกรณ์การเรียนการกีฬา มอบ รร.บ้านโป่งกระสัง

สภ.เมืองปทุมธานี โดยการนำของ พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ (ผกก.สภ.เมืองปทุม) มอบหมายให้ จนท.นำ อุปกรณ์การเรียนและเครื่องกีฬา หลังจากที่ได้จัดการแข่งขัน “ฟุตบอลประเพณี” (ครั้งที่5) เพื่อความสามัคคีและการกุศล  นำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ซื้ออุปกรณ์การเรียนการกีฬา มอบให้โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง ต.หาดขามอ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

รมต.กระทรวงการอุดมศึกษา เปิดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยฯ ณ ม.รังสิต ปทุมธานี

วันที่11 ม.ค.63 ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games” โดยมีดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต  นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

อาชีวะสรุปเทศกาลปีใหม่ 7 วัน “พักรถ-พักคน” ’39,619’ คัน เข้าใช้บริการ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการทำงานของศูนย์ “อาชีวะอาสา” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่เปิดให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ฟรี โดยให้บริการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ช่วงเวลา 08.00-00.30 น. จำนวน 259 ศูนย์ บนเส้นทางสายหลักและสายรองทั่วประเทศ

มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กับ สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ “การพัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง” ระหว่างภาคการศึกษากับกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย

คณะมนุษย์ศาสตร์ จัดมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 2

อาจารย์ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 2 (2nd VRU Folk Contemporary Festival 2019) ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ณ ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์