Category Archives: การศึกษา

รวมพลังอาสาสมัคร สร้างบ้านเพิงพักให้น้อง

วันที่ 21 ก.ค.62 ที่โรงเรียนบ้านซับไทร อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ทีมงาน อาสาสมัคร บางใหญ่-บุคโล-บางกอกใหญ่-ตลาดพลู-คลองสาน-หน่วยบรรเทา ธน 65-00 สมาชิก ใจถึงพึ่งได้ สมุทรสาคร-ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่น้องๆ นำขนม -อุปกรณ์การเรียน-อุปกรณ์การกีฬา ไปให้กับน้องๆ โดยมี พัชรา ช่วยค้ำชู ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซับไทร พร้อมด้วย จิรพัฒน์ สารามา ประธานกรรมการศึกษา และคณะครู โรงเรียนฯ ร่วมรับมอบสิ่งของต่างๆ

สอศ. ติวเข้ม ปูเส้นทาง สร้างผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ ในอนาคต

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ  ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อให้เป็นมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพด้านการประกอบธุรกิจให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำธุรกิจอย่างเป็นระบบในการเป็นผู้ประกอบการ สร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

โรงเรียนสามโคกทำ MOU ทรูคอร์ปอเรชั่น และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนสามโคก ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่ายลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยการนำของนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายอาณัติ เมฆไพบูลวัฒนา ผู้อำนวยการการบริหารอาวุโสด้านการบริหารจัดการกรุงเทพฯและปริมณฑล

ผวจ.ปทุมธานี เยี่ยมชม“พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า”แหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า ตามรอย ในหลวงร.9 “กษัตริย์นักพัฒนา”

วันที่ 10 กค.62 ที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พร้อมด้วย นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางอภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อพวช. จึงมีความตั้งใจที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

วไลยอลงกรณ์ MOU บิ๊กซี เพิ่มช่องทางการชำระเงิน สะดวก รวดเร็ว ประหยัด

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและบริการอื่นๆ กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ รองประธานธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณะ ร่วมลงนามข้อตกลง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ บรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง ร.10

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 15 กรกฎาคม 2562 โดยมี ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว