Category Archives: การศึกษา

อาชีวะรุกประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำฐานข้อมูล Big Data System

นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน นายคฑาวุธ เทพยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสนและหัวหน้าฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี………

สถาบันอาชีวศึกษา ยกระดับ ตลาดการศึกษาอาชีพนายหน้าอสังหาฯ สร้างมาตราฐานนายหน้า อสังหาริมทรัพย์ไทยสู่สากล

บริษัทวินเนอร์เอสเตท จำกัด จับมือ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สร้างหลักสูตร ปวส.และปริญญาตรี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดและสาขางานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งแรกของประเทศไทยโดยมี  นางณัฐจิตา พุ่มเงิน กรรมการฝ่ายบริการ บริษัทวินเนอร์เอสเตท จำกัด  ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  นส.วรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมกันลงนามข้อตกลงเปิดหลักสูตร ปวส./ปริญญาตรี สาขางานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ครั้งแรกของเมืองไทย ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคาร SV. City  ถนน พระราม3 ยานนาวา กทม.เผยทำอาชีพนายหน้า 2ปี ได้วุฒิ ปวช. และ4ปี ได้วุฒิปริญญาตรี พร้อมพัฒนาระบบศึกษาออนไลน์ วางเป้าให้ความรู้แก่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศไทย ในปี 2563 ในปี2564

เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา “พระราชินี” นร.รร.สามโคก จ.ปทุมธานี ราว 5,000 คน ร่วมแปรอักษรรูปหัวใจ

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และ วันแม่แห่งชาติ(12 ส.ค.2561) ที่ลานหน้าโรงเรียนสามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายก อบจ.ปทุมธานี ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนสามโคกในสังกัดอบจ.ปทุมธานี ราว 5,000 คน……..

ส.ส.ท.จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทย หัวใจ Robotics

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.  ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐิ์ด้วยระบบAutomation ให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ พร้อมขานรับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยมี ดร .นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์  ชั้น 5  ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

รมช.สุรเชษฐ์ เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง

พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ (CEC) พร้อมมอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ประสานงาน โดยเปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (EEC) และศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SEC) เป็นต้นแบบให้กับ CEC ภาคกลาง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา………….

อาชีวะเสริมสร้างคุณธรรมใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารสถานศึกษา

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูและนักศึกษาแกนนำสถานศึกษาธรรมาภิบาล” ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด สอศ. จำนวน  44  แห่ง เข้าร่วมประชุม ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ซึ่งเป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรและนักเรียน  นักศึกษา ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม สุจริต และใช้หลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาอันจะนำไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นได้อย่างยั่งยืน…(มีคลิป)……….