Category Archives: การศึกษา

ปทุมธานี.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รร.สามโคก

วันที่1 ก.ค.63 ที่โรงเรียนสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี   นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ตรวจ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ โรงเรียนสามโคก โดยมี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นายชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก คณะครูอาจารย์และนักเรียนให้การต้อนรับ

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกับ อว. จ้างงาน ปชช. ที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ภายใต้ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ มีภูมิลำเนา หรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี สระแก้ว และนนทบุรี

ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ รับการตรวจเยี่ยมจาก รมต.ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

อาชีวะจับมือ บ.ถัง อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ร่วมจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ภาษาจีน รับมือวิกฤต COVID

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร และนายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (โดยนายณรงค์  แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เยียวยา นศ.ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้เห็นสมควร ให้ทุนสนับสนุนการช่วยเหลือนักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งที่เรียนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ซึ่งเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาหากตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 จำนวนเงิน 10,000 บาท

อาชีวะ ผลิตหน้ากาก Face shield และอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เปิดเผยว่า ตามที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ใช้ศักยภาพของผู้เรียนอาชีวะ ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติการดูแลรักษาและคัดกรองผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยให้ดำเนินการครอบคลุมทั้งประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาด