Category Archives: การศึกษา

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จับมือ ธ.กรุงไทย ในโครงการ VRU Smart University

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Platform ในโครงการ VRU Smart University ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี และคุณวิชัย วงศ์แสงขำ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาคกลาง  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว………

ฤกษ์มงคล “วันวิสาขบูชา” สมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาฯ นำคณะผ้าป่าสามัคคี ร่วมสมทบกองทุนการศึกษา วัดยานนาวา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562  ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ฝ่ายศาสนศึกษา) ประธานฝ่ายสงฆ์ คุณปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาวัดยานนาวา นำคณะผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนการศึกษาวัดยานนาวา………

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร แชมป์แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 7

ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการจัดการศึกษาสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ กระจายครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ แต่ยังไม่สามารถรองรับความต้องการกำลังคนด้านช่างเชื่อมโลหะ ทั้งนี้เนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่นค่านิยม และทัศนคติ ทั้งที่ช่างเชื่อมโลหะเป็นอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับช่างสาขาอื่นๆ และมีโอกาสในการศึกษาต่อยอด………

โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดอบรมการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการเรียนรู้ที่ฝึกการคิดขั้นสูงและการจัดการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING” ให้กับคณะครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์……….

อาชีวะยอดผู้เรียนพุ่ง เชื่อมั่นใจเรียนแล้วไม่ตกงาน

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยถึงผลการรับนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2562 ว่าได้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สรุปข้อมูลการรับสมัครผู้เรียนอาชีวศึกษาภาครัฐ โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 มียอดผู้สมัครเรียน 35,509 คน และมีผู้มามอบตัวเพื่อเข้าศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 จำนวน 8,319 คน ซึ่งหมายถึงสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาจากเดิม 39.7% ปีนี้ (ปีการศึกษา 2562) เพิ่มขึ้นเป็น 42.0% ทั้งนี้ตัวเลขที่เป็นทางการจะทราบผลในวันที่ 10 มิถุนายน 2562……..

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื่องในพุทธศักราช 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร………