ปทุมธานีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 172 คน ตามพระราชกฤษฏีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 ณ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี

เนื่องด้วยในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ จึงทรงพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ชาย – หญิง ในเรือนจำ ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้น กลับประพฤติตนเป็นคนดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ………

วันที่22 พ.ค.62  ที่ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฏีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 พร้อมด้วย นายเวทย์ พัฒนชัยวงษ์คูณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี  นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวีระ ทวีชนม์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ด้วยในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ชาย – หญิง ในเรือนจำ ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้น กลับประพฤติตนเป็นคนดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี มีผู้ต้องราชทัณฑ์ ทั้งสิ้น จำนวน 2,440 คนได้รับพระราชทานอภัยโทษในโอกาสแรก วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาจำนวน ทั้งสิ้น 19 คน เป็น ชาย 15 คน หญิง 4 คน และในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562นี้ อีก 172คน สร้างความปิติยินดีให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการดำเนินการด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการจัดหางานทำการเดินทางกลับภูมิลำเนา ด้านสุขอนามัย ตลอดจนด้านการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางเรือนจำฯ ได้ดำเนินการพร้อมแล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในการปล่อยตัวนักโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันนี้นั้นผู้พ้นโทษทั้งหมดได้ก้มลงกราบเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา / รายงาน