นางฟ้าผู้มอบพื้นที่ เปลี่ยน “ตราบาป” เป็น “โอกาส”เพชรลดา พรพัชรกุล ฝึกแรงงานนักโทษคืนคนดีสู่สังคม

ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของสังคมไทยคือ คนจำนวนมากที่พ้นจากการรับโทษทัณฑ์จากการเป็นผู้ต้องขังแล้วกลับปรากฏว่าไม่มีอาชีพรองรับ ไม่มีผู้ใดให้โอกาสในการทำงาน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว สุดท้ายคนกลุ่มนี้ ก็จึงต้องหวนกลับไปกระทำความผิดอีก ปัญหาผู้ต้องขังพ้นโทษออกมาทำความผิดซ้ำ เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมานาน เป็นโจทย์ที่รัฐบาลทุกยุคสมัยพยายามจะแก้ไข แต่ยังทำไม่สำเร็จ สาเหตุหลักของผู้ต้องขังที่พ้นโทษหันไปทำผิดอีกเกิดจากคนในสังคม ไม่ยอมรับ ไม่ให้โอกาส ไม่มีงานทำนำไปสู่ปัญหานักโทษล้นคุก………..

รัฐบาลได้มอบนโยบายให้ กรมราชทัณฑ์ ไปแก้ปัญหาเร่งด่วน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มคุณค่าพัฒนาอาชีพให้นักโทษ ก่อนคืนสู่สังคม ให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานไทย และลดผู้ต้องขัง 1 ใน 4 ที่พ้นโทษจากเรือนจำในเวลา 3 ปี ไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก ซึ่งขณะนี้กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ กว่า 300,000 คนซึ่งกว่า 70% ของผู้ต้องขังเกี่ยวโยงกับยาเสพติดและอายุอยู่ในช่วงวัยทำงาน เมื่อถึงเวลาพ้นโทษ โอกาสที่คนเหล่านี้จะหวนกลับเข้ามาสู่ยาเสพติดก็มีมาก นางสาวเพชรลดา พรพัชรกุล ประธานกรรมการบริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว2จำกัด ผู้ผลิตทองรูปพรรณรายใหญ่ใน จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท เอ็ดดี้โกลด์พราว 2 จำกัด เรามุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมด้วยการให้ความสำคัญ กับการ ให้โอกาสสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำและผู้พ้นโทษ เราเชื่อว่าอนาคตของประเทศอยู่ที่การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เชื่อว่าธุรกิจไม่ควรเป็นฝ่ายรับจากสังคมอย่างเดียว แต่ควรคืนสู่สังคม แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็ก แต่ถ้าทุกองค์กรช่วยกัน การช่วยเหลือก็จะยิ่งใหญ่ บริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว2จำกัด ได้คำนึงถึงสถานการณ์ด้านแรงงานของ จังหวัดปทุมธานีและของประเทศ ขณะนี้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านช่างฝีมือต่างๆมากมาย อย่างเช่น ช่างทำทองบริษัทเอ็ดดี้โกลด์ พราว2จำกัด จึงร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐจัดฝึกอบรมอาชีพสาขาช่างทำทองรูปพรรณให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน สาขาช่างทำทองให้แก่สถานประกอบการ และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้ต้องขังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้อุปกรณ์ การต่อทองเป็นลวดลาย และความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ หลังพ้นโทษสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้โดยเราเป็นโมเดลที่นำผู้ต้องขังชั้นดีใกล้จะพ้นโทษ นำมาฝึกทักษะทำงานที่บริษัทของเราเอง  เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพจริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคยกระทำผิดปรับปรุงตนเอง และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังแรงงาน โดยการแนะนำอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ เตรียมความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสถานประกอบอาชีพอิสระได้นอกจากนี้เรายังมี “โรงงานในเรือนจำ” จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตนเอง เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ และส่งเสริมคนดีสู่สังคม หากผู้ต้องขังมีโอกาสในเรื่องเหล่านี้ พวกเขาจะเดินกลับเส้นทางเก่าน้อยลง บริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว2 จำกัด เราอยากเป็นโมเดลให้ผู้ประกอบการทั้งหลายในหลายๆธุรกิจลองเปิดใจรับผู้ต้องขังที่มีศักยภาพในการทำงาน มาฝึกทักษะ สร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษมาแล้ว เขาเหล่านี้สร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้ มาร่วมกันส่งเสริมคนดีสู่สังคม และเมื่อผ่านการฝึกอมรมแล้ว ผู้ต้องขัง จะได้รับวุฒิบัตรที่กรมราชทัณฑ์ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ออกให้ โดยวุฒิบัตรนี้สามารเอาไปลดหย่อนโทษได้การมอบโอกาสในการทำงาน” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เคยต้องโทษเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังพ้นโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่จะกระทำความผิดซ้ำการที่สังคมให้พื้นที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้กระทำความผิดกลับตัวกลับใจ สามารถให้คนเหล่านี้เป็นคนดีและกลับสู่สังคมได้อย่างแท้จริง การได้โอกาสจากสังคม จากคนรอบข้างก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถดึงเขาให้กลับสู่ครรลองที่ดีได้เปลี่ยน “ตราบาป” เป็น “โอกาส”คืนคนดีสู่สังคม นางสาวเพชรลดา พรพัชรกุล ประธานกรรมการบริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว2จำกัด กล่าวทิ้งท้ายพันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า “โรงงานในเรือนจำมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นช่องทางการขยายการจ้างงานของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั้งภายในและภายนอกเรือนจำและเป็นการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพและทักษะการทำงานในสถานประกอบการ และงานที่ตลาดแรงงานต้องการผู้ต้องขัง โดยมีรายได้เป็นรางวัลปันผลจากการทำงานฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังเหล่านี้สามารถเป็นกำลังแรงงานและมีศักยภาพในการทำงานสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้เเต่กลับไม่เข้าถึงเเหล่งในการทำงาน  รัฐบาลจึงมีนโยบายยกระดับศักยภาพ ทักษะ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังได้รับโอกาสที่ผ่านมาแม้หลายหน่วยงานจะร่วมสนับสนุนการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง หรือมีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ แต่ก็ต้องยอมรับเช่นกันว่าสังคมยังมีอคติกับผู้พ้นโทษเหล่านี้ ยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับกระแสข่าวการกระทำผิดซ้ำของอดีตผู้ต้องขังยิ่งทำให้สังคมยากที่จะยอมรับจนบริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว1และเอ็ดดี้โกลด์ พราว 2จำกัด ได้เข้ามาให้โอกาสร่วมฝึกทักษะฝึกแรงงานให้ผู้ต้องขังจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และยังมีทุนให้ไปประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษไปแล้วอีกคนละ10,000 บาท กรมราชทัณฑ์ หวังว่า สังคมและหน่วยงานภายนอกจะให้โอกาสผู้ต้องขัง ที่จะพ้นโทษออกไปให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

รายงานพิเศษโดย พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา