ดรีมเวิลด์ ชู “เล่นสนุกมีสาระ” เปิดกิจกรรมใหม่ “วิทยาศาสตร์สวนสนุก”

สวนสนุกดรีมเวิลด์ เปิดกิจกรรมใหม่ “วิทยาศาสตร์สวนสนุก”  ชูคอนเซ็ปต์ เล่นสนุกมีสาระ  ต่อยอดธุรกิจสวนสนุกให้ก้าวไปอีกขั้น กับประสบการณ์การเที่ยวสวนสนุกไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน พร้อมนำเทคโนโลยี QR Code  มาช่วยเสริมการเรียนรู้ให้แก่น้องๆ เยาวชนได้สนุกกับการค้นหาคำตอบเชิงวิทยาศาสตร์ ตอบโจทย์การเรียนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี……….

นางสาวรัสรินทร์ มิลินวรพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสวนสนุกดรีมเวิลด์ เปิดเผยว่า “แผนกิจกรรมทางการตลาดของสวนสนุกฯ ในไตรมาสที่ 2  ที่ชูคอนเซ็ปต์ เล่นสนุกมีสาระ เป็นการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับน้องๆ เยาวชน โดยเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกลไกเครื่องเล่นนานาชนิดในสวนสนุกดรีมเวิลด์ จึงจัดกิจกรรม “วิทยาศาสตร์สวนสนุก” ขึ้น โดยใช้เครื่องเล่นเป็นสื่อในการเรียนรู้ พร้อมกับการตั้งคำถามหน้าเครื่องเล่น อาทิ อากาศยานไร้คนขับอย่างโมโนเรล, สกายโคสเตอร์, เฮอริเคน, ซูเปอร์สแปลช รวมถึงเครื่องเล่นไฮไลท์อย่างเมืองหิมะ ฯลฯ  และเพื่อเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเด็กเยาวชนยุคใหม่ ทางสวนสนุกดรีมเวิลด์ยังได้นำเทคโนโลยี QR Code มาช่วยเสริมให้น้องๆ ค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว จึงนับเป็นการประยุกต์นำเทคโนโลยี มาใช้คู่กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ทำให้เยาวชนได้ทั้งความสนุกควบคู่ กับสาระความรู้ไปพร้อมๆ กัน  โดยกิจกรรม“วิทยาศาสตร์สวนสนุก”จะสามารถสร้างเสริมประสบการณ์ การเที่ยวสวนสนุกไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ นอกห้องเรียน  ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเด็กเยาวชน ยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี..เริ่มเล่นสนุกมีสาระได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ที่ ดรีมเวิลด์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 025778666