เปิดอาคาร ศูนย์การศีกษาพระปริยัติธรรม วัดไตรมิตรวิทยาราม มูลค่ากว่า 32 ล้านบาท เขาแม่ชี จ.นครราชสีมา

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม (เขาแม่ชี) ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร ได้เดินทางมาจัดงานมหากุศล พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป หลวงพ่อเหลือดี-หลวงพ่อเหลือใช้-หลวงพ่อเหลือล้น-หลวงพ่อเหลือรวย พร้อมรับกองผ้าป่าสามัคคี ณ อาคารศูนย์การศีกษาพระปริยัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม (เขาแม่ชี)อาคารปฏิบัติธรรมที่สร้างด้วยเงินบริจาคจากสาธุชนกว่า 32 ล้านบาทโดยมีคณะสงฆ์เดินทางมาจากทั่วสารทิศกว่า 300 รูปเข้าร่วมสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้………….

โดยงานพิธีในช่วงเช้า พระสุวรรณมหาพุทธภิบาล (เจ้าคุณโฮ้) รองเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร ได้ดินทางมา เป็นประธานในพิธี ประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดอาคารศูนย์การศีกษาพระปริยัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม (เขาแม่ชี) พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุปาน และครอบครัว พร้อมด้วย ดร.วราภรณ์ สุวรรณณสิริ และครอบครัว ประธานฝ่ายฆาราวาส ได้จัดกองผ้าป่าสามัคคี เข้าร่วมในงานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพร้อมเปิดอาคารสร้างใหม่ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 32 ล้านบาท เสร็จเรียบร้อยสมบูณร์ โดยอาคารนี้พระและเณรสามารถใช้ประโยชน์ในการศีกษาเล่าเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ ตามเจตนาที่ได้ตั้งไว้คณะสงฆ์.พระธรรมปริบัติโมลี (วัดบพิตรพิมุข) พระราชสีมาภรณ์ (วัดบึง) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระพิศาลศึกษากร วัดโฆสิศรีมาลัย เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระสีหราชสมาจารมุนี (วัดพระนารายณ์) รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระสรภาณโกศล เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์ พระเมธีสุตกภรณ์ (วัดคีรีวันต์) เจ้าคณะอำเภอปากช่อง พระภาวนาประชานาถ (วัดคีรีวันต์) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค พระภาวนาพัฒนานุสิฐ (วัดกลองตาลอง) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค พระครูสิริชัยพิพัฒน์ เจ้าคณะอำเภอแม่ทา พระครูกิตติปัญญาวัฒน์ (วัดนครหลวง) พระราชพัฒนากร วัดปริวาสราชสงคราม พระครูสมุท ชาญวิทย์ (วัดพยัคฆอินทาราม) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์พระราชปริยัติสุนทร(เจ้าคุณอมรภิรักษ์) วัดโสธร – หลวงปู่บุญมา โชติธมฺโม วัดบ้านแก่ง – พระครูสมุห์ชาญวิทย์ (อคฺคจิตโต) วัดพยัคฆอินทาราม – พระภาวนาประชานุกูล (เจ้าคุณองอาจ) วัดวีรโชติฯ – พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงปู่ฟู) วัดบางสมัคร – พระครูปลัดสมนึก สุธมฺถิรสทฺโธ (วัดท่าซุง) ร่วมนั่งปรกอฐิฐานจิตพร้อมกันนี้ หลวงปู่ต้นน้ำ เดชะมนูญ – ท่านพ่อเพชร – ท่านพ่อเพียร – อาจารย์เขียว เทพทอง (อาจารย์สักยันต์จอมขมังเวทย์) ได้เดินทางมาร่วมบุญ ในงานพิธีพร้อมสาธุชน เรือนหมื่นที่เดินทางมาร่วมบุญในงานพิธีอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทำเอาลานวัดเขาแม่ชีที่มีพื้นที่กว้างขวาง คับแคบเล็กลงไปอย่างถนัดตา

ไพศาล เชิดชูชาติ /เรียบเรียง