วันนี้ในอดีต “ร.ศ. 121 สู่ปัจจุบัน 117 ปี สถาปนา เมืองธัญบูรี”

วันที่ 13 มี.ค.62 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอธัญบุรีหลังเดิม ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญบูรี 117 ปีและเปิดงาน“ ร.ศ. 121 สู่ปัจจุบัน 117 ปี สถาปนาเมืองธัญญบูรี” โดยมี นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี……….

นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี  นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายธารา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ซึ่งข้าราชการและประชาชนที่รวมงานวันนี้ต่างแต่งกายย้อนยุคสมัย ร.5 สวมใส่ชุดไทยอย่างสวยงามพระสงฒ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมปีที่1-6 จำนวน6ทุน ทุนละ1,000 บาท และชั้นมัธยมศึกษา 1-6 ทุนละ 2,000 บาทจำนวน 6 ทุน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เป็นทุนในการเล่าเรียน ประชาชนที่ร่วมงานทุกคนใส่ชุดไทยย้อนยุคอย่างสวยงาม เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ผู้พระราชทานพระราชดำริให้สร้างเมืองธัญบูรีอันถือเป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวธัญญบูรี โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่13-17 มี.ค. 62 บรรยากาศภายในงานมีการออกร้านต่างๆ มากมาย อาทิการทำขนมไทยโบราณ การสาทิตการรักษาโดยแพทย์แผนไทย การร้อยพวงมาลัย และยังมีการตรวจสุขภาพทั่วไปของโรงพยาบาลธัญบุรี อีกด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเปิดเมืองธัญญบูรีด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2445 จากวันนั้นถึงปัจจุบัน เป็นเวลารวม 117 ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอำเภอธัญบุรี ที่จะได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความภาคภูมิใจของการก้าวสู่ปีที่ 117ของอำเภอธัญบุรีประกอบกับการแสดงถึงความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่มีต่อการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้อำเภอธัญบุรีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกด้วย.

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา / รายงาน