จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก”

วันที่1 ธ.ค.61 ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ” และได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ” ทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด ในวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายและส่งเสริมความรักความสามัคคี ในครอบครัวและสังคม…………..

จังหวัดปทุมธานีได้กำหนดจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานถวายราชสักการะและเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก”เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสร้างความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนโดยขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบรายชื่อ และยืนยันตัวตนในวันที่รับเสื้อจักรยาน “Bikeอุ่นไอรัก” ระหว่างวันที่ 1 , 2 ธ.ค.2561 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดปทุมธานี รวม 7,193 คน พร้อมกำหนดซ้อมใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.

ด้านการแต่งกายในพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในวันอาทิตย์ที่ 1 -2 ธันวาคม 2561  ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมพิธีชุดปกติขาว (ไม่สวมหมวก) ข้าราชการทหาร ตำรวจที่เข้าร่วมพิธีชุดปกติขาว กระบี่ ถุงมือ พร้อมหมวก และประชาชนที่เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน แต่งชุดสุภาพเรียบร้อย

ภาพข่าวโดย / พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา

Clip / ทีมข่าวปทุมธานี