ผู้ว่าฯบึงกาฬ นำจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ทำความสะอาด หนองเลิง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ จังหวัดบึงกาฬ

ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ทำให้จังหวัดบึงกาฬเป็นเมืองน่าอยู่สะอาดตา แล้วทำให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญ ในการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของจังหวัดบึงกาฬ…………..

วันที่ 23 ต.ค. 2561 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายวรพันธ์ ชำนิยันต์ นายอำเภอพรเจริญ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กว่า 500 คน ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหนองเลิง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดบึงกาฬ ต.ดอนหญานาง  อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  หน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  กล่าวว่าหนองเลิง เป็นแลนมาร์คของจังหวัดบึงกาฬอีกจุดหนึ่ง โดยครั้งนี้เป็นการทำต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความดีช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลภายในหนองเลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รักษาระบบนิเวศและคุณภาพน้ำให้ใสสะอาด เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และให้ทุกคนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและประเทศ โดยไม่หวังผลตอบแทน ตลอดจนสร้างสังคมน่าอยู่ และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการ แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ภาพข่าวโดย / พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา