สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ประมูลเลขทะเบียนรถสวย หมวด “กต”

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กต” ก้าวหน้า มั่งมี โชคดี ตลอดไป ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลบางปู ท่านที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยได้ที่ หมายเลข 02-323-2870-2 : 02-323-4060