จังหวัดบึงกาฬ จัดแข่งขันเรือยาวประเพณี เชื่อมสัมพันธ์ ไทย-ลาว ครั้งที่10 ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ

วันที่11ต.ค.61 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย – ลาว ของอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ที่บริเวณลานพญานาค เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายธนาวุฒิ ทองทวี นายอำเภอปากคาด นักท่องเที่ยวทั้งในอำเภอปากคาด และอำเภอใกล้เคียง พร้อมทั้งนักท่องเที่ยวจากเมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก……….

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอปากคาดและจังหวัดบึงกาฬ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในท้องถิ่น และเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างอำเภอปากคาด และเมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ที่มีพื้นที่ชายแดนติดกัน เพื่อให้สัมพันธ์แนบแน่นยิ่งขึ้นและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในอำเภอปากคาด  และจังหวัดบึงกาฬต้องขอขอบคุณในความตั้งใจจริงและความสามารถของผู้บริหารเทศบาลตำบลปากคาด และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่สามารถจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวในปีนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่โดยมีหลายๆฝ่ายร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ทั้งส่วนราชการต่างๆภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะท่านเจ้าเมืองท่าพระบาทซึ่งท่านได้กรุณาอนุญาตให้คณะเรือในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบนำเรือมาเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องของสองประเทศนับว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สนองนโยบายของจังหวัดบึงกาฬและนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันได้ดีซึ่งการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี ในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.การแข่งขันเรือยาวประเภทเรือเล็ก 8-10 ฝีพาย จำนวน 16 ลำ 2.เรือยาวประเภทขนาดกลาง 20-30 ฝีพายจำนวน12 ลำ และ 3.เรือยาวประเภทเรือใหญ่ 45-55 ฝีพายจำนวน8ลำ รวมเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการจัดบูธจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอป จากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ มากมาย และชมการแสดงดนตรีโปงลางวัฒนธรรมพื้นบ้านและดนตรีของเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอปากคาด โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่10-12 ตุลาคม 2561

ภาพข่าวโดย / พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา