สถาบันอาชีวศึกษา ยกระดับ ตลาดการศึกษาอาชีพนายหน้าอสังหาฯ สร้างมาตราฐานนายหน้า อสังหาริมทรัพย์ไทยสู่สากล

บริษัทวินเนอร์เอสเตท จำกัด จับมือ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สร้างหลักสูตร ปวส.และปริญญาตรี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดและสาขางานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งแรกของประเทศไทยโดยมี  นางณัฐจิตา พุ่มเงิน กรรมการฝ่ายบริการ บริษัทวินเนอร์เอสเตท จำกัด  ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  นส.วรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมกันลงนามข้อตกลงเปิดหลักสูตร ปวส./ปริญญาตรี สาขางานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ครั้งแรกของเมืองไทย ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคาร SV. City  ถนน พระราม3 ยานนาวา กทม.เผยทำอาชีพนายหน้า 2ปี ได้วุฒิ ปวช. และ4ปี ได้วุฒิปริญญาตรี พร้อมพัฒนาระบบศึกษาออนไลน์ วางเป้าให้ความรู้แก่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศไทย ในปี 2563 ในปี2564

นางณัฐจิตา พุ่มเงิน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัด กล่าวว่า บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม ทดสอบ และรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยปัจจุบันได้จัดอบรมให้แก่ผู้สนใจไปแล้วนับแสนราย ด้านสถานที่จัดอบรมมีทั้งที่สำนักงานใหญ่ พระราม 3 และสาขาเชียงใหม่ นอกจากนั้น บริษัทยังมีแผนที่จะพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ โดยยึดหลักมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมทั่วประเทศในปี 2563 และมีแผนที่จะขยายฐานสู่ตลาดอาเซียนในปี 2564สำหรับวินเนอร์เอสเตท เราไม่ได้อยู่ภาคของ Commission แต่อยู่ในภาคของ Education ซึ่งเป็นตลาดการศึกษาอาชีพนายหน้าอสังหาฯ แบบ 100 % การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนนับตั้งแต่ปี 2556 พบว่าผู้เข้ารับการศึกษาอาชีพนายหน้าอสังหาฯ เป็นกลุ่มคนที่มีวัยวุฒิและคุณวุฒิมากถึง 85% และเป็นกลุ่มคนที่มีวิสัยทัศน์ จึงทำให้อาชีพนายหน้าอสังหาฯ ถูกขับเคลื่อน ยกระดับได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น การที่ภาครัฐบาลกำลังผลักดันให้เกิด พ.ร.บ.นายหน้าอสังหาฯ รวมถึงการออกใบอนุญาตวิชาชีพ ก็จะยิ่งช่วยยกระดับมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาฯ มากยิ่งขึ้น ยิ่งภาครัฐหรือภาคการศึกษาสร้างมาตรฐานไว้สูง การแข่งขันของตลาดย่อมสร้างมาตรฐานใหม่ที่สูงกว่าเสมอ ซึ่งต่อไปเชื่อว่าอาชีพนายหน้าอสังหาฯ จะมีการแยกความสามารถแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งก็จะส่งผลดีกับผู้รับบริการนั่นเอง นางณัฐจิตา กล่าวนางณัฐจิตา กล่าวต่อไปถึงตลาดบ้านมือสองอีกว่า  “การ ที่ตลาดบ้านมือสองจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก หารเศรษฐกิจดี ตลาดบ้านมือสองก็จะดีตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ในการทำงานทำให้สังเกตเห็นว่า ในส่วนของตลาดบ้านมือสอง หากเมือใดที่มีความต้องการขายสูง ราคาบ้านมือสองก็จะต่ำ แต่เมื่อใดที่ความต้องการขายต่ำ ราคาขายก็จะสูง นั้นหมายถึงหากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ขาดสภาพคล่อง ราคาที่ขายก็จะต่ำกว่าราคาขายปกตินั้นเอง”“สำหรับปัจจุบัน นอกจากตลาดภายในประเทศ ตลาดบ้านมือสองยังได้รับอานิสงค์จากดีมานด์ชาวต่างชาติ หลักๆ คือจีน ที่ให้ความสนใจและเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งนับเป็นโอกาสที่กว้างขึ้นของอาชีพนายหน้าอสังหาฯ ด้วยเช่นกัน การยิ่งเห็นตลาดกว้างไกลมากเท่าใด กลุ่มผู้ซื้อก็ยิ่งกว้างไกลมากขึ้นเท่านั้น นั่นหมายถึงกลุ่มผู้ซื้อมีอยู่มากมาย แต่จะเป็นโอกาสใหม่ๆ ได้ก็ต่อเมื่อนายหน้าอสังหาฯ มีความเข้าใจในเรื่องการตัดสินใจซื้อของดีมานด์ในกลุ่มนี้ด้วย ดังนั้นความรู้ความสามาถรของนายหน้าอสังหาฯ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอาชีพ” นางณัฐจิตา กล่าวอีกว่า วินเนอร์เอสเตอร์ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยได้เปิดสอนและให้ความรู้แก่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี และด้วยคุณสมบัติประกอบกับความพร้อมของบริษัท จึงได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI ให้เป็นองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และด้วยทีมงานที่เข้มแข็งจึงให้ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นและรางวัลองค์กรต้นแบบ ได้รับการสนับสนุนจาก TPQI ให้ยกระดับเป็นองค์กรที่รับรองด้วยมาตรฐานสากล ISO/ICE/17024นางณัฐจิตา ยังเปิดเผยอีกว่า “ตามนโยบายขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไทยแลนด์ 4.0 ที่จะเชื่อมโยงวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพให้ได้รับรองอย่างเป็นทางการ บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัด จึงร่วมมือกับวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี ซึ่งเป็นบริษัททวิภาคี ร่วมจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และหลักสูตรปริญญาตรีประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขางานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้ที่ประกอบวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ 2 ปี จะได้วุฒิ ปวส. และ4 ปี ได้รับวุฒิปริญญาตรี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และยังเป็นบริษัทนำร่องให้นายหน้าอสังหา ฯ ต้องมีประกันวิชาชีพ ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ความคุ้มครองในการให้บริการของนายหน้าอสังหา ฯ กรณีการทำงานผิดพลาด บกพร่อง หรือประมาทเลินเล่อ จนทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายและเพื่อให้เกิดความคุ้มครองกับตัวนายหน้าเอง ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการอีกด้วย”

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา / รายงาน