ผวจ.ปทุมฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ที่ท่าน้ำวัดโพธิ์เลื่อน

วันที่ 13 ก.ย.61 ที่ท่าน้ำวัดโพธิ์เลื่อน ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  ดร.พินิจ  บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน  ปลาหางแดง ปลายี่สก จำนวน 1 ล้านตัว ปล่อยลงในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวินัย เนตรพระฤทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง  นายเฉลียว เทียนวรรณ ประมงจังหวัดปทุมธานี นักเรียนและชาวบ้านบ้านกระแชง เข้าร่วม…(Clip)

โดยวันที่ 21 กันยายน วันสถาปนากรมประมง เป็นช่วงเดือนมีน้ำธรรมชาติเพียงพอเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเกิดความรัก ความหวงแหน และตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำให้ยั่งยืนอันจะเกิดแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูก แก่ประชาชนในชุมชนโดยเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำนอกจากจะร่วมใจกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและขอให้งดจับสัตว์น้ำในวันดังกล่าว

ภาพข่าวโดย / ทีมข่าวปทุมธานี