PEAเสนา จัดพิธีมอบศูนย์การเรียนรู้ “โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”

วันที่ 12 ก.ย.61  ณ โรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ ผอ.การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีส่งมอบศูนญืการเรียนรู้ “โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” โดยมีนาย อดิศัย พึ่งเจริญ ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เสนา-เจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น-ผู้นำชุมชน-นร.รร.วัดกลาง……….

และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน โดยศูนย์การเรียนรู้นุมชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ได้จัดทำฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน โดนได้รับการอนุเคราะห์จากรงเรียนวัดกลาง มอบห้องเรียนเพื่อจัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่จะได้เข้ามาศึกษาความรู้จากฐานความรู้ทั้ง 5 ฐานซึ่งได้แก่ ฐานที่1 ความรู้ความเข้าใจในระบบไฟฟ้า และการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้า ฐานที่2การคิดค่าไฟฟ้าและการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้า ฐานที่3 วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด-ปลอดภับ และการช่วยชีวิตผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด ฐานที่4 การดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ฐานที่5 การเรียนรู้ด้านอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและแจ้งเหตุตาม

ภาพข่าวโดย /  C1 แผนกบริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิถาค