ศูนย์สุขภาพจิตที่สี่ เสวนาการพัฒนาแนวคิดรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ-Multimedia

วันที่3 กันยายน 61 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ อาจารย์ สิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่สี่ ได้เปิดอภิปรายแสะเสวนาต่อสื่อมวลชนในหัวข้อ “การพัฒนาแนวคิดรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล” พร้อมด้วย อาจารย์เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลินี สมภพเจริญ คณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยายในหัวข้อ “Idea for change”……….

โดยการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อจุดประกายความคิดให้รู้เท่าทันสื่อสมัยใหม่ที่เรียกว่า “สื่อดิจิทัล”ที่หลั่งไหลเข้าสู่สังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากสื่อสิ่งพิมพ์เดิมอย่างมากมายและรวดเร็ว โดยมี อาจารย์ปิยฉัตร นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กองสุขภาพจิตสังคมกรมสุภาพจิต เข้าร่วมบรรยาย เกี่ยวกับเรื่องผลกระทบ ของผู้ตกเป็นข่าวในสื่อดิจิทัล(สื่อออนไลน์)ในยุคปัจจุบันอย่างเท่าทันอาจารย์ สิริพร  กล่าวว่าปัจจุบัน สถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติหรือภัยจากน้ำมือมนุษย์ก็ดี นับวันเพิ่งความรุนแรงมากขึ้น ทุกเหตุการณ์ทำให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ประสบภาวะวิกฤต และเมื่อเกิดเหตุนั้นๆขึ้นแล้ว พวกเราหรือคนที่อยู่ใกล้ชิด ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชียวชาญต้องช่วยกันเยียวยา และสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการปฐมพยาบาลทางใจสำหรับผู้ประสบเหตุภาวะวิกฤตผ่านขั้นตอน 3 L คือ มองเห็น-รับฟัง-ช่วยเหลือ มองเห็นคือดูแลความปลอดภัยและปฏิกิริยาทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นๆสอบถามดึงเอาความต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเป็นขั้นต้น การรับฟังอย่างตั้งใจช่วยให้รู้สึกสงบลงและสามารถจัดการกับอารมณ์ในเวลานั้นได้อย่างเต็มที่ จากนั้นพร้อมให้การช่วยเหลือต่อความต้องการขั้นพื้นฐานและเข้าถึงการบริการและการให้ข้อมูลอีกทั้งพร้อมช่วยเหลือในงานสังคม ให้ภาวะวิกฤตนั้นดีขึ้น ซึ่งในขั้นตอนพื้นฐานนี้ใครๆก็สามารถทำ ได้ด้วยหลักการง่ายๆนี้การปฐมพยาบาลทางใจจะช่วยให้ผู้ประสบภัยด้วยการพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ ให้เกียรติโดยที่ไม่ไปละเมิดในความเป็นส่วนตัว ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบรู้สึกปลอดภัยเชื่อมั่นทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้ผู้ประสบเหตุรู้สึกผ่อนคลายและสงบลง โดยให้ผู้รับผลกระทบบอกในทุกเรื่องที่ต้องการ แล้วค่อยนำมาลำดับความสำคัญก่อนหลัง เป็นผู้ช่วยประสานติดต่อบุคคลที่สำคัญที่ผู้ประสบเหตุต้องการ ในเรื่องปัญหาสุขภาพจิตเดือดร้อนต้องการคนเยียวยา อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในอนาคตอีกด้วยการบรรยายในครั้งนี้ ศูนย์สุขภาพจิตที่4ได้เชิญสื่อมวลชน จากจังหวัด ปทุมธานี-นนทบุรี-อยุธยา-สระบุรี-อ่างทอง-ลพบุรี-นครนายก และสิงห์บุรี ซึ่งเป็นสื่อประจำท้องถิ่นเข้าร่วมราว 80 ท่านเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารที่ได้เสวนาในครั้งนี้ออกเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทาง ให้เกิดความเข้าใจในโอกาสต่อๆไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซด์ศูนย์สุขภาพจิตที่สี่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธาราณสุข หรือโทร 02-527-7620 , 02-527-7622

ภาพเรื่องโดย / กสิฐา พรพันธ์

เรียบเรียง / ไพศาล เชิดชูชาติ