ปทุมธานี.แข่งขันเรือพายท้องถิ่นชิงถ้วยรางวัล อบจ.ปทุมธานี ประจำปี 2560 คลองส่งน้ำที่5 หน้าวัดหัตถสารเกษตร

แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน เชิญร่วมงานการแข่งขันเรือพายท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี (เรือส้ม) ชิงถ้วยรางวัล อบจ.ปทุมธานี ประจำปี 2560 วันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 ณ สนามแข่งขันเรือพาย คลองส่งน้ำที่ 5 บริเวณเขื่อนหน้าวัดหัตถสารเกษตร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 08.00 น เป็นต้นไป