ปทุมธานี. ชาวบ้านร้อง กุ้งปลาตายเกลื่อน โรงงานปล่อยน้ำเสีย ลงเจ้าพระยา

วันที่ 26 มิ.ย.63 นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ลงพื้นที่ตรวจสอบ โรงงานกระดาษในพื้นที่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน เรื่องโรงงานปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ปลาและกุ้งในแม่น้ำลอยตายเหนือผิวน้ำเป็นจำนวนมาก จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดปทุมธานี

โดยการนำน้ำไปตรวจคุณภาพ และตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน และแม่น้ำ โดยมีนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี