ตร.เมืองปทุม ออกตรวจแนะนำ ร้านค้าย่อย ใช้ QR.code ไทยชนะ สู้ COVID

สภ.เมืองปทุมธานี ร่วมกับชุดตรวจร่วม ออกตรวจสถานประกอบการ ตามมาตราการผ่อนปรนรัฐบาล พร้อม ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”สแกนเข้า,ออกร้านค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 พ.ต.อ เอนก สระทองอยู่ รรท.ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี ร่วมกับคณะกรรมการตรวจร่วมระดับอำเภอ,ตำบล ออกตรวจสถานประกอบการตลาดปทุมธานี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการผ่อนปรนจากรัฐบาล

โดยการออกตรวจ ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ร้านค้า สถานประกอบการ เข้าร่วม www. ไทยชนะ.com และจัดทำQR.code ไว้สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสแกนเข้า,ออก โดยให้เจ้าของกิจการร้านค้า ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามมาตราการที่รัฐกำหนดให้ ทั้งนี้เจ้าของกิจการต้องใส่หน้ากากอยามัยตลอดเวลา ต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่าง การรักษาความสะอาดของเครื่องมือเครื่องใช้ อย่างสม่ำเสมอ โดยจากการตรวจสอบ พบว่าเจ้าของกิจการร้านค้าได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี