รอง ผวจ.ปทุมธานี ร่วม นอภ.เมือง ตรวจเข้ม ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID

วันที่ 20 พ.ค. 63 นายชาธิป รุจนเสรี รอง ผวจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายอาวุธ วิเชียรฉาย นอภ.เมืองปทุมธานี ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนปกครองจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการป้องกันและการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปทุมธานี ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาปทุมธานี

ได้มีการดำเนินการ และการปฏิบัติตามมาตรการข้อกำหนดมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดฯ และประกาศของจังหวัดปทุมธานี ได้ดีอยู่ในระดับหนึ่ง โดยทางคณะทำงานได้ร่วมกันชี้แจงให้ข้อแนะนำ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการเพื่อนำไปปฎิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรการดังกล่าวแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี