ปทุมธานี.คณะทำงาน ตรวจติดตามสถานประกอบการ ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา อ.สามโคก

วันที่ 20 พ.ค.63  คณะทำงานติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการโรงงานเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) ในพื้นที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นำโดย นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการลงพื้นที่ตรวจติดตาม

พร้อมด้วย นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนอำเภอสามโคก ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีและคณะลงพื้นที่บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และบริษัท พี.อี.คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย ต.บางเตย

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid 19 ภายในโรงงานโดยได้ให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล และจังหวัดปทุมธานี อย่างเคร่งครัด