ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รวมพลังสู้โควิด-19 ส่งความห่วงใยให้ฮีโร่เสื้อกราวด์ และชุมชน

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คตระหนักถึงความสำคัญด้านความพร้อมในการรักษาและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และความเป็นอยู่ของชุมชนรอบบ้านจึงร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า จัดโครงการ “ฟิวเจอร์พาร์ค รวมพลังสู้โควิด-19”  ส่งความห่วงใยให้บุคลากรการแพทย์และชุมชน

จิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค-สเปลล์ ชวนผู้ประกอบการร้านค้า ได้แก่ ร้านเอี่ยวไถ่, ฮองมิน, คำพูน, ป้อน, สบายใจ, เลมอนด์ฟาร์ม และพนักงานบริษัทฯ มอบ Aerosol Box กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย เป็นเกราะกำบังในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19, ถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด

และข้าวกล่องจำนวน 400 ชุด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ – โรงพยาบาลปทุมธานี และชุมชนโดยรอบศูนย์การค้าฯ เพื่อบรรเทาความลำบากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์  เป็นศูนย์การค้าฯที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับโรคระบาดไวรัสโควิด-19 และเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดี