อาชีวะ ผลิตหน้ากาก Face shield และอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เปิดเผยว่า ตามที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ใช้ศักยภาพของผู้เรียนอาชีวะ ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติการดูแลรักษาและคัดกรองผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยให้ดำเนินการครอบคลุมทั้งประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาด

และนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ตนวางแผนดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้น ตนได้ดำเนินการ มอบหมายให้มีการตั้งศูนย์การผลิต ทุกภูมิภาค และให้ทุกสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐที่มีศักยภาพ ได้ประสานขอทราบความต้องการของ โรงพยาบาล ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง ใน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

จากข้อมูล 3 เมษายน 2563 มีสถานศึกษาที่ร่วมผลิตอุปกรณ์ช่วยป้องกัน จำนวน 345 แห่ง โดยมียอดการผลิต ดังนี้  หน้ากาก Face Shield จำนวน 148,654 ชิ้น  กล่องควบคุมการฟุ้งกระจาย 4,046 กล่อง แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 178 แคปซูล เคาน์เตอร์คัดกรองผู้ป่วย 1,349 อัน นอกจากนี้ยังประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยเหลืออื่น ๆ ตามความต้องการของโรงพยาบาลอีกด้วย

อาทิ ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV 23 ตู้ ผ้าคลุมอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด 20 ชุด รองเท้าทางการแพทย์ 50 คู่ ถุงเท้าใช้ในห้องผ่าตัด 20 คู่  ชุดสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 100 ชุด ตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 24 ตู้  อุโมงค์พ่นยาฆ่าเชื้อ 26 ชุดและชุดป้องกันเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 200 ชุด

ทั้งนี้บางส่วนได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่ประสานแจ้งความต้องการมาด้วยแล้ว และยังคงผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของโรงพยาบาลที่แจ้งความประสงค์มา

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 4 เม.ย. 63