รมช.ว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา อบจ.ปทุมธานี

วันที่13 มีนาคม 63 ณ หอประชุม โรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี   นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในส่วนการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการขยายผลต่อจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยให้ทีมวิทยากร ครู ก. ที่มีความรู้และทักษะในการจัดทำหน้ากากอนามัยร่วมมือกับกลุ่มจิตอาสาต่างๆ ในพื้นที่ ผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้าส่งมอบให้แก่ประชาชนเป็นการเร่งด่วน เพื่อป้องกัน COVID-19  โดยมี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายสาคร อำภิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นายทรงศักดิ์ เปิดเผยว่า ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องจังหวัดปทุมธานี ที่นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น ครู ก. จิตอาสากลุ่มต่างๆ ทำให้ผลการดำเนินงานโครงการฯ ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีเป็นที่น่าชื่นชม เพราะได้สร้างทีมวิทยากร ครู ก. ในพื้นที่แล้วกว่า 4,000 คน มีการผนึกกำลังกับกลุ่มจิตอาสากลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ ผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้าส่งมอบให้กับประชาชนแล้วได้มากกว่า 25,000 ชิ้น และในวันนี้ยังได้ดำเนินการส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้พี่น้องประชาชนเพิ่มเติมอีก 10,000 ชิ้นด้วย

อีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนทุกท่านก็คือ หน้ากากอนามัยชนิดผ้า เป็นหน้ากากทางเลือกของพี่น้องประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน หากจำเป็นต้องเข้าไปในสถานที่ชุมชน ผู้คนหนาแน่น หรือใช้ขนส่งสาธารณะร่วมกันเป็นจำนวนมาก หน้ากากผ้าสามารถป้องกันและลดการแพร่กระจายจากละอองไอจาม ซึ่งเป็นสาเหตุการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งยังสามารถซักทำความสะอาดนำมาใช้ซ้ำได้ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยประหยัดงบประมาณในการหาซื้อหน้ากาก และลดขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยชนิดใช้แล้วทิ้งได้อีกด้วย

“ขอเรียนให้ทราบว่า ด้วยการผนึกกำลังอย่างเข้มแข็ง ระหว่าง ทีมวิทยากร ครู ก. มากกว่า 2.3 แสนคน กับ กลุ่มจิตอาสาต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น ทำให้ยอดการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงวันนี้มีจำนวนการผลิตมากกว่า 2 ล้านชิ้น จากเป้าหมายการผลิต 50 ล้านชิ้นทั่วประเทศ ทั้งหมดนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีมวิทยากร ครู ก. และกลุ่มจิตอาสาต่างๆ ทำให้มั่นใจได้ว่า พวกเราชาวไทยจะจับมือกันอย่างเหนียวแน่น เข้มแข็ง ผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปได้ในที่สุด”