โรงพยาบาลปทุมธานี ซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วย ในอาคารขณะเกิดเพลิงไหม้

วันที่ 7/02/63 นายแพทย์ ประสิทธิ์  มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี จัดโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล ที่อาคารศัลกรรมกระดูก ชั้น 3 ห้องกลุ่มงานการพยาบาลและผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ให้สามารถนำผู้ป่วยออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในขณะที่เกิดเพลิงไหม้  โดยจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้น โดยมีรถดับเพลิงเทศบาลตำบลบางหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ ดพ.เข้าร่วมในการซ้อมเสมือนจริงครั้งนี้

โรงพยาบาลปทุมธานี ร่วมกับ รถดับเพลิงเทศบาลตำบลบางหลวง ร่วมกันฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและแผนอพยพหนีไฟภายในอาคาร โดยจำลองเหตุการณ์เกิดไฟไหม้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก อาคาร 4 ชั้น 3 จนท.แพทย์-พยาบาลทำการอพยพผู้ป่วย และแจ้งเหตุไปยังเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลบางหลวง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสังเกตการณ์

นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า เป้าหมายของการฝึกซ้อมเพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคคลากร ในโรงพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่มีทักษะ เข้าใจถึงความปลอดภัย ในการย้ายเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งถือเป็นแผนหลัก ในการซ้อมเสมือนจริงในครั้งนี้

ไพศาล เชิดชูชาติ / รายงาน