ดรีมเวิลด์ มอบอาหารสัตว์และสิ่งของจำเป็นแก่ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

รัสรินทร์  มิลินวรพัฒน์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสวนสนุกดรีมเวิลด์ นำทีมพนักงาน มอบอาหารสัตว์และสิ่งของจำเป็นที่ลูกค้าร่วมกันบริจาค ให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตที่ดีขึ้น  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสัตว์เลี้ยงฉันมันส์สนุกปี 3  โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ จ.นนทบุรี  เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันก่อน