อาชีวะสรุปเทศกาลปีใหม่ 7 วัน “พักรถ-พักคน” ’39,619’ คัน เข้าใช้บริการ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการทำงานของศูนย์ “อาชีวะอาสา” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่เปิดให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ฟรี โดยให้บริการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ช่วงเวลา 08.00-00.30 น. จำนวน 259 ศูนย์ บนเส้นทางสายหลักและสายรองทั่วประเทศ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีการสำรวจการใช้บริการของประชาชนในช่วงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 พบว่า มีรถเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 39,619 คัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ 24,765 คัน รถกระบะ/ปิกอัพ 8,086 คัน รถยนต์ 5,910 คัน รถตู้ 691 คัน และรถประเภทอื่น ๆ 137 คัน พร้อมทั้งการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเหตุเร่งด่วน การให้บริการรถยก รถลาก 30 คัน

นอกจากนี้ยังพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 46,925 คน แบ่งเป็น สอบถามข้อมูลเส้นทาง/การท่องเที่ยว 7,583 คน สอบถามข้อมูลร้านอาหาร 1,603 คน ข้อมูลโรงแรม/ที่พัก 635 คน ข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการอู่ซ่อมรถ 10,216 คน ที่นั่ง/ที่นอนพักผ่อน 10,827 คน เครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำเย็น ฯลฯ) 12,073 คน นวดผ่อนคลาย 872 คน การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ/กล้องถ่ายรูป 3,116 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ

ที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคม ได้เรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริง และรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทำให้เกิดทักษะสังคม ทักษะชีวิต ซึ่งต้องดำเนินควบคู่ไปกับทักษะอาชีพ และสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเรียน พร้อมที่จะก้าวออกไปสู่โลกอาชีพด้วยความมั่นใจ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.