สอศ.จัดประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

วันที่ 27 พ.ย.62 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดน จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมภายในงาน ประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเกษตร เช่นการแข่งขันทักษะทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ช่างกลการเกษตร การประกวดหน่วยองค์การฯ ดีเด่น โดยผู้ชนะการประกวดในประเภทต่างๆ จะได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันในการประชุมวิชาการองค์การเกตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ ในระดับชาติ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ทั้งนี้การประชุมวิชาการฯ อกท. ระดับภาค มีกำหนดการดังนี้ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดน จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี และภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จังหวัดสตูล

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสถานศึกษา ที่เป็นหน่วยสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งสิ้น 52 หน่วย ประกอบด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง 47 แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 2 แห่ง (โนนดินแดง และ ดอนตาล) วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสำนักงานกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา