แม่นาค ขึ้นปกยก อาจารย์เขียว เทพทอง อันดับ 1 Google

อาจารย์เขียว เทพทอง ได้รับคำยกย่องจากนิตยสาร “แม่นาค” ให้อาจารย์เขียว เทพทอง ติดอันดับ 1 ในโลกโซเชี่ยล ที่มีผู้คนทั้งไทยและต่างประเทศ ให้ความสนใจเฝ้าติดตามมากที่สุด ในสายพระเวทย์และสักยันต์ไทย ที่มีกิจกรรมโดดเด่นช่วยเหลือสังคมโดยรวมมากที่สุดในยุคนี้  Ajarn Keaw Number 1 Social World

ทุกวันนี้ จะมองหาสื่อสิ่งพิมพ์แนวพุทธคุณ ตามแผงหนังสือ หาได้ยาก ต่างล้มหายตายจากกันไป เพราะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้กลืนสื่อสิ่งพิมพ์ไปหมดสิ้น เหลือก็เพียงสิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยม ว่ามีความหลากหลายและทรงคุณค่า “แม่นาค” คือสื่อสิ่งพิมพ์หนึ่งในหลายสิบหัวนิตยสาร ที่ยังคงเหลืออยู่ให้เห็นในขณะที่กระแสโซเชี่ยลเบ่งบาน อีกทั้งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องไม่เสื่อมคลาย

ปักษ์ที่ 16 พ.ย. 62 แม่นาค นิตยสารแนวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้ตีพิมพ์ นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ (นายกสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์) หรือที่คนทั่วไปในวงการพระเวทย์รู้จักในนาม อาจารย์เขียว เทพทอง (อาจารย์สักยันต์) ยกย่องให้เป็นอันดับ 1 ใน Google ในอาจารย์พระเวทย์สายฆาราวาส ที่มีบทบาทมากที่สุดท่านหนึ่ง ในวงการพระเวทย์และสักยันต์ไทย ที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศ

อาทิ จีน – ฮ่องกง – มาเลเซีย – เวียตนาม (China – Hongkong – Malaysia – Vitenam )  Ajarn Keaw Number 1 Social World ที่กล่าวเช่นนี้เพราะเมื่อเข้าไป Google จะพบว่า อาจารย์เขียว มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคมและพระศาสนาอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมมากมายที่ได้สร้างได้ทำไว้ On Social อย่างมากมายและหลากหลาย กระทั่งเป็นที่ประจักษ์ ถึงกิจกรรมต่างๆที่ได้กระทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณะในห้วงเวลาที่ผ่านมา