อาชีวะร่วมจัดกิจกรรม ศธ. จัดอาชีวะอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

นายธนพร สมศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจํากระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม “กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี” พร้อมปล่อยคาราวาน อาชีวะอาสา Fix it Center ร่วมด้วยช่วยประชาชน ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจํากระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายกวิน เสือสกุล ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการสภาการศึกษา นางอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครู -อาจารย์นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี

นายธนพร สมศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจํากระทรวงศึกษาธิการ (ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผลกระทบจากพายุโซนร้อน และพายุโซนร้อน “คําจิกิ” ทําให้เกิดน้ําท่วมที่อยู่อาศัย มีระดับน้ำท่วมสูงเป็นประวัติการณ์ มีน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ หลายอำเภอ หลายชุมชนในจังหวัด โดยกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้ความสำคัญเร่งด่วนในการเข้าช่วยเหลือประชาชน นักเรียน นักศึกษา ครู และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังภาวะน้ำลด รวมถึงอาคาร บ้านเรือน สถานศึกษา ที่ได้รับความเสียหาย  โดยมีนโยบายจากรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

และความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ในการเข้าช่วยฟื้นฟูเบื้องต้น และลงพื้นที่ช่วยเหลือ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดหน่วยอาชีวะอาสา Fix it Center ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา ครู- อาจารย์ในสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจิตอาสาเข้าช่วยเหลือประชาชน ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย โดยซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังน้ำลด จำนวนกว่า 2,000 ชิ้นและรองเท้านันยาง จำนวน 1,000 คู่ ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่าน บริษัท เอ พีฮอนด้า จำกัด และบริษัท เกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป สนับสนุนเรือยาง จํานวน 8 ลํา กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มอบเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง จํานวน 8 เครื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน ในการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือที่ใช้ในการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบเสื้อสําหรับผู้ ปฏิบัติงาน จํานวน 600 ตัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมูลนิธิช่างไทยใจอาสาให้การสนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัย

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สนับสนุนอุปกรณ์ทําความสะอาด มูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย มอบไขควงลองไฟจํานวน 600 ตัว วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมอบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 10 ชุด บริษัท ป.ต.ท. จำกัด มหาชน (OR) และรายการด๊อกเตอร์คาร์ สนับสนุนน้ำมันเครื่องสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และปฏิบัติการซ่อมแซมยานพาหนะร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ด้วย

สอบถามข้อมูลการให้บริการ อาชีวะอาสา Fix it Center ได้ที่อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี หมายเลขโทร 045-255 047 / กลุ่มประชาสัมพันธ์ 7 ตุลาคม 2562