มอบโล่รางวัล แสงเทียนแห่งธรรมนาคราช ครั้งที่ 1

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊นสตั้นพาร์ค ห้องแกรนบอลรูม กรุงเทพฯ คุณอติรุจ ขวัญเมือง ประธานจัดงาน และคุณปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานเปิดงาน มอบโล่รางวัล แสงเทียนแห่งธรรมนาคราช ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ เดินทางมามอบรางวัล ให้กับคุณปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และ คุณสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ (อาจารย์เขียว เทพทอง) คุณกิ่งทอง สีเทา ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งคุณ อำภา ภูษิต ในสาขา นักแสดงแห่งปี พร้อมผู้ที่ร่วมรับรางวัลครั้งนี้ รวมเกือบ 100 ท่าน

ซึ่งคุณปณฐ ได้กล่าวรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับผู้ที่ได้รับรางวัลแสงเทียนฯ ในครั้งนี้ ในวันนี้ได้มีผู้ใจบุญบริจาคสิ่งของและเงิน เพื่อนำเอาไปช่วยผู้ประสบภัยและช่วยเหลือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ อาทิเช่น บริษัทร่วมเจริญ กรุ๊ป จำกัด ได้มอบเครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง ให้กับสถานพินิจกรุงเทพมหานคร , คุณอติรุจ ขวัญเมือง ได้มอบผ้าห่ม 300 ผืน ให้กับท่านเจ้าคุณพระศรีวชิราภรณ์ (วัดยานนาวา) ดร.ศรีนวล คำดี บริจาคเงิน 10,000 บาท สร้างพระประธาน วัดสว่างบ้านกลางใต้ จังหวัดเลย

ขอขอบคุณท่านผู้บริจาคทุกท่าน ที่ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆด้วยดีอย่างสม่ำเสมอตลอดมา ขอชื่นชมผู้บริหาร และคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และตระหนักถึงความสำคัญต่อกลุ่มบุคคล ที่กระทำความดี สร้างคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  รวมทั้งสนับสนุนและให้การช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทัดเทียมนานาอารยประเทศ สมควรที่จะได้รับการยกย่อง เชิดชู ให้ได้รับรางวัลแสงเทียนแห่งธรรมนาคราช ในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้