รองผู้ว่าฯบึงกาฬ เยี่ยมโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าประเทศลาว เพื่อพัฒนาสายวิชาชีพ เศรษฐกิจการค้า

นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  นายบุญเพ็ง ลามคำ รองประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมโรงงาน ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุด แขงบอลิคำไซ  ประเทศลาว โดยมี นายไชยเพชร จันทิสอน  ประธานกรรมการ บริษัทSK Transformer และประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงบอลิคำไซ พร้อมคณะให้การต้อนรับ  ที่บริษัทSK Transformer

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) คือ เครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า(Voltage) ให้เพิ่มขึ้นเรียกว่า “Step up Transformer” และให้ลดลงเรียกว่า “Step down Transformer” แต่ไม่เปลี่ยนกำลังไฟฟ้า(Power/Watt) และความถี่(Frequency/Hz) โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ส่วน คือ แกนเหล็ก ขดลวดตัวนำ และฉนวน แกนเหล็กแกนเหล็กของหม้อแปลงจะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ

เคลือบด้วยฉนวน เรียกกันว่า แผ่นลามิเนต  ขดลวดตัวนำ  ขดลวดตัวนำของหม้อแปลงจะมีลักษณะเป็นขดลวดทองแดงหรืออลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวน โดยทั่วไป หม้อแปลงจะมีขดลวด 2 ชุด คือ ขดลวดปฐมภูมิ(Primary Winding) และขดลวดทุติยภูมิ(Secondary Winding)ฉนวน ของหม้อแปลงจะมีไว้เพื่อป้องกัน ไม่ให้ขดลวดสัมผัสกับส่วนที่เป็นแกนเหล็ก และป้องกันไม่ให้ขดลวดแต่ละชั้นสัมผัสกัน

นายไชยเพชร จันทิสอน ประธานกรรมการ บริษัทSK Transformer ตั้งอยู่ที่แขวงบอลิคำไซ กล่าวว่าเราคือผู้บุกเบิกวงการหม้อแปลงไฟฟ้าของประเทศลาวจนเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพราะหม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัท SK Transformer ผลิต เป็นที่ต้องการและทดแทนการนำเข้าหม้อแปลงไฟฟ้าจากต่างประเทศได้ดี หม้อแปลงไฟฟ้าที่เห็นทั้งหมดนี้ คือ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่มากกว่าพลังงานไฟฟ้า เพราะนี่คือหม้อแปลงสัญชาติลาว ผลิตโดยฝีมือคนลาว

ที่นี่สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าได้หลายประเภท หลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กในระบบจำหน่าย ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไป ไปจนถึงหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ และหม้อแปลงไฟฟ้าพิเศษ ที่ใช้เฉพาะในอุตสาหกรรม ทั้งกำลังไฟและแรงดันไฟสูงสุด มีขนาดใหญ่สูงท่วมหัว พอ ๆ กับบ้านหลังหนึ่งก็มี ถ้านับเป็นจำนวนแล้ว บริษัทSK Transformer สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ ได้รวมกว่า 20 ขนาด ถือว่าเยอะมาก ๆ เบื้องหลังยังมีอีกหลายขั้นตอน กว่าจะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าให้เราได้ใช้งานกัน ทั้งการทดสอบด้วยระบบทางไฟฟ้า ทดสอบแบบเฉพาะ ด้วยการทดสอบฟ้าผ่า เพื่อดูความแข็งแรง และประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าได้มาตรฐานมากที่สุด

นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  กล่าวว่า การเดินทางมาเยี่ยใชมโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในครั้งนี้  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบธุรกิจจังหวัดบึงกาฬ เห็นถึงศักยภาพ ผลประโยชน์และโอกาสการลงทุน ในการต่อยอดธุรกิจ และต่อยอดพัฒนาด้านการศึกษา ที่จะมีทั้งการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ฝึกอบรม และพัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาของบุคลากร อาจารย์ ครูและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางด้านการดำเนินงาน การจัดการด้านธุรกิจให้แก่ นักศึกษา นักเรียน สายวิชาชีพ เพื่อต่อยอดแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้มาศึกษาดูงาน ได้นำประสบการณ์ และความรู้ไปประยุกต์ใช้ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นแนวคิดต่อการประกอบอาชีพสำหรับชีวิตในอนาคตได้ และจะส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณด่านชายแดนฝั่งจังหวัดบึงกาฬ และชายแดนฝั่งแขวงบอลิคำไซให้เป็นประตูการค้าที่สำคัญอีกด้วย

 พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา / รายงาน