ปทุมธานี เปิดป้าย “ต้นสะตือ 300 ปี รุกขเทวดา” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่12 ส.ค.62 ที่วัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานพิธีเปิดป้าย “ต้นสะตือ 300 ปี รุกขเทวดา” รุกข มรดกของแผ่นดิน  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยมี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี  นายอาวุธ วิชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวกันรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมพิธีจากนั้นคณะรำมอญ สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญได้รำมอญถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าว่า จังหวัดปทุมธานี มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีต้นสะตือ ที่อายุกว่า 300 ปี รุกข มรดกของแผ่นดิน ต้นไม้ที่มีคุณค่าอยู่เคียงคู่กับเมืองสามโคกมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศผลการคัดเลือก ให้เป็น 1 ใน 88 ต้นไม้ รุกข มรดกของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดงานในวันนี้ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและทรงมีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า และเราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทรัพยากรป่าไม้ น้ำ สำคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ เป็นแหล่งต้นน้ำสาธารณะที่ให้ความชุมฉ่ำต่อแผ่นดิน ” ด้วยพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ทรงให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ผืนป่า ทำให้เหล่าพสกนิกรทั่วทุกพื้นที่น้อมนำพระราชปณิธาณอัดงดงามมาสานต่อโดยการพัฒนาพื้นที่ทุกภูมิภาคให้เป็นสีเขียวมากขึ้น เป็บแบบอย่างปฏิบัติสืบไปและเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีอยู่ในพื้นที่ มาเสริมสร้างขีดความสามารถของการแข่งขันด้านการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม ชุมชนเชิงนิเวศ “รุกข มรดกของแผ่นดิน” ต้นสะตือ วัดสิงห์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพข่าวโดย / พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา