วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดอบรม“ออกแบบและพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม”เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชียแอร์พอท เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอลำลูกกา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“ออกแบบและพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม”โดยมีน.ส.ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดงานนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใน จังหวัดปทุมธานีตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น สามารถนำมาสร้างสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มทางเลือกในอาชีพ และเกิดความภาคภูมใจในท้องถิ่นของตนเอง

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้เชิญทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดยอาจารย์ศรศิลป์  โสภณสกุลวงศ์  ประธานหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและทีมงาน มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเครื่องหมายการค้า และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรม และเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีการจัดโครงการ“ออกแบบและพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม”ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการท้องถิ่นและเจ้าของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากชุมชนต่างๆทั่วจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมอบรมมากกว่า 80 คน ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาจากงานนี้จะได้นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน“เทศกาลอาหารจากข้าว 4 ชาติพันธุ์และของดีบ้านฉัน 7 อำเภอ ในจังหวัดปทุมธานี” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม  2562 ที่ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิตต่อไปการจัดโครงการ“ออกแบบและพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม”นี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เป็นสินค้าใหม่ที่มีเรื่องราวทางวัฒนธรรม บ่งบอกอัตลักษณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นสินค้าเชิงพานิชณ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยังยืน

ภาพข่าวโดย / พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา