ชาวบึงกาฬ ยิ้มได้.หันปลูก “ดาวเรือง” ส่ง สปป.ลาว สร้างกำไรอย่างงาม

ดอกดาวเรืองเป็นพันธุ์ไม้ดอกที่รู้จัก และแพร่หลายมายาวนาน สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพระราชพิธีต่างๆ ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป สั่งจองต้นดาวเรือง เพื่อไปประดับสำนักงาน บ้านเรือนกันอย่างคึกคัก อย่างเช่นในช่วงรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่เพิ่งผ่านมา การเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสคือสิ่งที่ นางอุรา อินมียืน อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 149 ม.2 บ.ห้วยห้วยเซือม  ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ปลูกดาวเรืองกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวหลังจากที่ประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำติดต่อกันมานานประกอบกับส่วนสำคัญในพื้นที่ต.ชัยพร มีสภาพอากาศดี มีแหล่งน้ำพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ติดกับแม่น้ำโขง ปลูกเพียงประมาณ 45 วันเท่านั้น ดาวเรืองก็จะเริ่มออกดอกตูมเป็นดอกเล็กๆ เต็มต้น หลังจากนั้นจะทยอยบานออกดอกสีเหลืองจนเต็มพื้นที่แปลงเพาะปลูก จนเริ่มตัดดอกดาวเรืองได้ ดาวเรืองเป็นพืชทางเลือกสร้างรายได้เสริมนอกจากการปลูกยางพารา ปลูกดาวเรือง 15 ไร่  ลงทุนไร่ละ ประมาณ 12,000บาท แยกเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าไถ ค่าปุ๋ย ค่ายา 1 ไร่จะปลูกได้ 5,000ต้น ปลูก 60 วัน จะสามารถเริ่มตัดดอกได้ และจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน 3 เดือน รวมรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายได้ถึงไร่ละ 1 แสนบาท  แต่ถ้าหักค่าแรงคนงานเก็บ คนงานแพ็คถุง จะเหลือต่อไร่ 5 ถึง 6 หมื่นบาท ตลาดตอนนี้มีส่งภายในประเทศจังหวัดใกล้เคียงเช่น อุดรธานี  มหาสารคาม ร้อยเอ็ดซึ่งมารับถึงที่และบางที ยังมีพ่อค้าจากตลาดไทโทรมารับซื้อ นอกจากนี้ยังมีออเดอร์ จากประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาวเข้ามาแล้ว เป็นดาวเรืองส่งต่างประเทศ และยังสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ ที่มาเป็นแรงงานในสวนดาวเรืองริมโขงนี้อีกด้วย  พันธุ์ดาวเรืองที่ปลูกมีพันธุ์เหลืองวรทัย  กับเหลืองทองพิกุล การขายแบ่งเป็นขนาด 3 ขนาด ใหญ่ กลาง เล็ก ดอกเล็กสุดดอกละ30- 40 สตางค์ ดอกขนาดกลางดอกละ 50-70 สตางค์ ดอกใหญ่ดอกละ 1.50 บาทแต่ถ้าใกล้ถึงช่วงเทศกาลราคาจะเพิ่มขึ้นจากนี้เป็นสองเท่า นางอุรา อินมียืน  กล่าวว่าสำหรับพื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกดอกดาวเรืองได้ไร่ละ 5,000 ต้น ใช้ระยะเวลาในการดูแลต้นดาวเรืองตั้งแต่เริ่มปลูกใช้เวลา 60 วัน จากนั้นในช่วงวันที่ 61-120 วัน ก็จะสามารถเก็บดอกดาวเรืองได้ 15 ครั้ง การตัดดอกดาวเรืองไม่ยุ่งยาก ใช้กรรไกรเลือกตัดดอกที่บานสมบูรณ์เต็มที่ สังเกตกลีบตอกใหญ่ ก้านดอกแข็งแรง และมีความสดตามที่พ่อค้าต้องการ การตัดดอกดาวเรืองแต่ละครั้งจะเดินไปตามร่องในแปลงปลูกจนครบทุกร่อง เพราะสามารถตัดได้ทุกต้น เนื่องจากปลูกพร้อมกัน ดอกไหนที่ยังบานไม่สมบูรณ์ก็เว้นไว้ ยังไม่ต้องตัดเว้นไว้อีก 2 วันก็จะมาตัดใหม่ได้อีกครั้งต้นดาวเรืองจะอยู่ได้ประมาณไม่เกิน 4 เดือน ต้นก็จะโทรมลงเอง และเกษตรกรจะต้องเตรียมที่ดินแปลงใหม่เอาไว้เพื่อลงต้นใหม่ ส่วนแปลงเก่าต้นก็จะโทรมลงและแห้งไปในที่สุดกลายเป็นปุ๋ย ซึ่งต้องเตรียมพื้นที่เพื่อหมุนเวียนกันไปแบบนี้ตลอดทั้งปีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าว่าบึงกาฬเป็นกลุ่มจังหวัดทางลุ่มแม่น้ำโขง อยู่แถบอีสานตอบบน มีลักษณะเด่นหลายอย่าง คือ มีแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่รุ่งเรืองมาแต่อดีตที่ทรงคุณค่า วัฒนธรรมพื้นบ้าน วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ความมีน้ำใจของชุมชน เป็นเสน่ห์ที่มัดใจนักท่องเที่ยว มีความหลากหลายของอาหารพื้นบ้าน ปัจจุบันมีการพัฒนาทั้งด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคมอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมและประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ขอแค่เปิดหู เปิดตา และเปิดใจ รับแนวคิดใหม่ๆ เกษตรกรจะมีทางออกกับการประกอบอาชีพการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้ “1 ไร่ 1 แสน ทำได้ง่ายนิดเดียว” นี่ก็คืออีกหนึ่งความสำเร็จของการใช้หลัก “การตลาดนำการผลิต” เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาล และจากสภาพดอกดาวเรือง ที่ตัดได้จะเห็นว่าเป็นดาวเรืองดอกขนาดใหญ่ สีเหลืองซึ่งบ่งบอกถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ริมน้ำโขงแถบนี้ ซึ่งตอนนี้ผู้ที่ทราบข่าวว่าตำบลชัยพร มีการปลูกดอกดาวเรือง ออกดอกสวยงาม ก็พากันเดินทางเที่ยวชมแปลงดอกดาวเรืองกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ และนายดอน สมิตเกษตริน นายอำเภอเมืองบึงกาฬ สุพจน์ สีอ่อน เกษตรจังหวัดบึงกาฬเดินทางมาชมดาวเรืองและช่วยกันตัดดอกดาวเรืองเงินล้าน ณ สวนริมโขง ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ อีกด้วย

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา / รายงานพิเศษ