ประชุม “กต.ตร.สน.ชนะสงคราม” ครั้งที่ 5/2562 เยี่ยมประชาชน แจกเครื่องยังชีพ ชุมชนวัดอินทรวิหาร

วันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 2562 พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1(ผบก.น.1) เป็นประธานในการประชุม ” กต.ตร.สน.ชนะสงคราม ” ครั้งที่ 5 /2562  โดยมีข้าราชการตำรวจสน.ชนะสงคราม เข้าร่วมการประชุม อาทิเช่น พ.ต.อ.พาติกรณ์ ศรชัย ผกก.สน.ชนะสงคราม ,พ.ต.อ.บารเมษฐ์ มณฑารองผกก.ปราบปรามสน.ชนะสงคราม, พ.ต.ท.ชัยธัช สุวรรณชัย สว.อก.สน.ชนะสงคราม

พร้อมด้วยกต.ตร.ทางภาคประชาชนเช่น ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ทีปรึกษารองผบ.ตร.และประธาน กต.ตร.บก.น.1 – ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงครามประธานทางฝ่ายภาคประชาชนพร้อมด้วยสมาชิกของกต.ตร.และ คณะ”กต.ตร.สน.ชนะสงคราม”อีกหลายๆท่านอาทิเช่น นาย.ฐิติกร โชคะสุต  – นาย.วิษณุ ภาณุรังษี – นาย.ศิริชัย เมฆาประพัฒน์สกุล – นาย.สง่า เรืองวัฒนกุลมูล – นาง.จันทร์หอม ศิริวนิชชสุนทร – น.ส.อรพิน ชินวงศ์พรหม – นาย.ปภพ อารยะศาสตร์ – นายศิริชัย เมฆาประพัฒน์สกุล – นายพรชัย ชีพเชี่ยวชาญชัย – นายเปรมชัย เฉลิมถิรเลิศ –นาย.สุริชัย รวิวรรณ ผอ.เขต.พระนคร – นาง.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ – ดร. วรรณดี นาคสุขปาน ผอ.โรงเรียนสตรีวิทยา เพื่อปรึกษาพิจารณา และประชุมเตรียมจัดงาน ในภาพรวมเพื่อจัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล” วิ่งเพื่อชนะ “และ ในโอกาสนี้ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผบ.ตร.และประธาน กต.ตร.บก.น.1-  กต.ตร.สน.ชนะสงครามได้มอบเสื้อและหนังสือไว้เป็นที่ระลึกให้กับคณะกต.ตร. สน.ชนะสงครามทุกท่าน ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานครและในเวลาต่อมา.. 16.00น. พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน (รอง ผบ.ตร) ,พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น. ,พล.ต.ต.ดร.เสนิต สําราญสํารวจกิจ ผบก.น.1 ,พ.ต.อ. มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รอง ผบก.น.1,พ.ต.อ. พาติกรณ์ ศรชัย ,พร้อมด้วย พญ.จีรทัศน์ พานิชอัตราที่ปรึกษาสำนักงานพล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา และ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศษรฐ ที่ปรึกษารอง ผบ.ตร. ประธาน กต.ตร.กทม.( ภาคประชาชน ) ด้านเศษรฐกิจ ,ดร.ธัชวิน สุรเศษรฐ ที่ปรึกษารอง ผบ.ตร. ประธาน กต.ตร.บก.น.1และประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม และคณะ กต.ตร.สน.ชนะสงคราม ได้เดินออกเยี่ยมประชาชน ที่พักอาศัยในชุมชน วัดอินทรวิหาร และได้ร่วมแจกข้าวสาร และผ้าอ้อมผู้ใหญ่(แพมเพิส) ให้กับชาวชุมชน ได้เดินเท้าเข้าตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมกันนี้ ก็ได้ลงชือในสมุดตรวจตู้เหลือง ประจำที่วัด อินทรวิหาร เพื่อดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางวัดร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนใน ชุมชน วัดอินทรวิหาร