โครงการช่วยเหลือ นำผู้ป่วยติดเตียง ส่งโรงพยาบาล พร้อมซ่อแซมที่พักผู้ที่มีรายได้น้อย ฟรี

โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงรายได้น้อย นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และซ่อมสร้างที่พักผู้ที่มีรายได้น้อยฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สนับสนุนโดย ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารอง ผบ.ตร. ประธาน กต.ตร. กทม. ( ภาคประชาชน  )ด้านเศรษฐกิจ และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ์ ที่ปรึกษารอง ผบ.ตร. ประธาน กต.ตร.บก.น.1

และประธาน กต.ตร. สน.ชนะสงคราม โดย ท่านดร.พีรวัฒน์ และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อย. และเจ็บป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงช่วยอนุเคราะห์ให้การสนับสนุน นำผู้ป่วย 2 รายส่งโรงพยาบาล ดังนี้ รายที่ 1 นายมิ้น ศรชัย อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28/5 ตรอกบ้านหล่อ ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม. 10200 ส่งรพ. วชิระ  รายที่ 2 นางบุญเฮง แซ่ก้วย อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 104 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนครกทม 10200 ส่งรพ. ศิริราช  ทั้งนี้ ญาติของผู้ป่วยทั้ง 2 รายนี้ ได้กล่าวขอบคุณ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ และดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ให้การอนุเคราะห์สนับสนุน นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลในครั้งนี้