ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ สัญจร บกน.5

วันที่ 9 ก.ค.62 พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น. พร้อม พ.ต.อ.ชนิน วชิรปาณีกูล รอง ผบก.น.5 , ผกก.ในสังกัด บก.น.5 ทุก สน., พญ.จีรทัศน์ พานิชอัตรา , ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), คณะ กต.ตร.กทม., อนุ กต.ตร.กทม., คณะ อนุ กต.ตร.บก.น.5, คณะ กต.ตร.ในสังกัด บก.น.5 ทุก สน. ร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ สัญจร บก.น.5

ณ บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด เขตวัฒนา กรุงเทพฯโดยประธาน อนุ กต.ตร.บก.น.5 และ กต.ตร.สน.ในสังกัด บก.น.5 ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการ กต.ตร.พบประชาชน และความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน และ จนท.ตำรวจ เพื่อรับการประเมินผลงานนำไปสู่การมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ จากคณะกรรมการประเมินผลฯ บช.น. ต่อไป