มหกรรมสินค้าภาคเหนือตอนล่าง สินค้าถิ่น สินค้าไทย พัฒนาก้าวไกล สู่สากล Lower Northern Provincial 1 Expo 2019 จังหวัดตาก

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องจอมพล โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอารีย์  เดวี พาณิชย์จังหวัดตาก นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ตาก ผู้แทนประธาน limec  ร่วมกันแถลงข่าวมหกรรมสินค้าภาคเหนือตอนล่าง 1 สินค้าถิ่นสินค้าไทย พัฒนาก้าวไกล สู่สากล (Lower Northern Provincial1 Expo 2019)  ระหว่างวันที่ 20 -24 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหน้าโรบินสัน สาขาแม่สอด จังหวัดตาก

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก ได้จัดงานแสดงสินค้าใน โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ งาน มหกรรมสินค้าภาคเหนือตอนล่าง 1 สินค้าถิ่นสินค้าไทย พัฒนาก้าวไกล สู่สากล (Lower Northern Provincial1 Expo 2019)  ในระหว่างวันที่ 20 -24 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหน้าโรบินสัน สาขาแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อการส่งออก สร้างศักยภาพ ความสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ และกลุ่มความร่วมมือต่างๆ ประกอบกับศักยภาพ โดยจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน ตามนโยบายการพัฒนา EWEC และ NSEC จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้เท่าทันสถานการณ์ความ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมที่ต้องเผชิญโดยเร่งด่วน และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ บริเวณ หน้าโรบินสัน สาขาแม่สอด จังหวัดตาก ภายในงานได้แบ่ง พื้นที่ออกเป็น โซนเจรจาธุรกิจ บูทแสดงสินค้ากว่า 150 บูท กิจกรรมแสดงบนเวทีที่แสดงถึงศิลปะและ วัฒนธรรม พร้อมพบกับศิลปินที่มีสร้างสีสัน ความบันเทิงทุกวันตลอดระยะเวลาการจัดงาน นอกจากนี้ยังมี การนำเสนอสินค้าโปรโมชั่น สินค้านาทีทอง เพื่อเป็นการคืนก าไรให้กับผู้เข้าชมงานทุกวัน

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา / รายงาน