กปน. พัฒนาระบบประปา โรงเรียนวัดบัวหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตเยาวชน

นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนวัดบัวหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 211,495 บาท ในโครงการระบบประปาโรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่ กปน. ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

โดยมี นางมณี ปีประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวหลวง เป็นผู้รับมอบ และ นายวีระศักดิ์ หลีนวรัตน์ สมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1111, 2536  โทรสาร 0 2500 2579