กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กทม.ฯ ประชุม กรรมการสงเคราะห์ฯ 2 วาระรวด

วันที่ 5 พ.ย.62 ที่ห้องประชุม ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม คุณ ปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ ประธานการประชุมในข้อ11( 4 และ 5  )เรื่องการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจ พ.ศ.2554 หมวด 3 โดยจะต้องมีการประชุมกรรมการบริหารกรรมการสงเคราะห์อย่างน้อยทุก 3 เดือน/ครั้ง

เที่ยวงานลอยกระทง ชมหิมะตก ริมทะเลสาบ ที่ดรีมเวิลด์ เที่ยงวัน ยันเที่ยงคืน สนุกกับเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบเพียง 399 บาท

ฉลองเทศกาลลอยกระทง ชมหิมะตก ริมทะเลสาบ เที่ยงวันยันเที่ยงคืน สนุกกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ ซื้อบัตรเพียง 399 บาทเท่านั้น ที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ นางสาวรัสรินทร์ มิลินวรพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสวนสนุกดรีมเวิลด์ เปิดเผยว่า ปีนี้จัดงานลอยกระทงรูปแบบใหม่ภายใต้แคมเปญ “ ลอยกระทง ชมหิมะตก ริมทะเลสาบ เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ” ในวันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 62  นี้ ลูกค้าซื้อบัตรดรีมเวิลด์วีซ่า สนุกกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ ตั้งแต่เวลาเที่ยงวัน ยันเที่ยงคืน  เพียง 399 บาท จากปกติ 600 บาท  ยกเว้น จักรยานน้ำ เรือบั๊ม โกคาร์ท เมืองหิมะ  เลือกสนุกสุดมันส์เที่ยงวันยันเที่ยงคืนจัดว่าคุ้มสุดๆ

โรงพยาบาลปทุมธานี จัดโครงการ “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”

วันที่ 30 ต.ค.62 ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน  โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง บุคคล ครอบครัว และชุมชน ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื้นบ้าน ให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการพึ่งภูมิปัญญาในท้องถิ่นตามสภาพของแต่ละชุมชน  และตามวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ จึงมีนโยบายเพื่อการคุ้มครอง

อาชีวะพัฒนาพื้นที่สาธารณะโครงการ “บึงสวย น้ำใส บางบอนร่วมใจพัฒนา”

นายณรงค์  แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า  ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ เพื่อเป็นกรอบชี้นำให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า  ซึ่งที่ผ่านมา การจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จังหวัดปทุมธานี ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้ร่วม”พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์” สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี แด่ พระญาณวิกรม (อุเทน สิริสาโร) นธ.เอก ศศ.ม.กิติมศักดิ์ ซึ่งภายในงานได้มีประชาชนชาวบ้านตำบลท่าไม้ แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดท่าไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562ที่ผ่านมา

ผู้ว่าฯปทุม จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. อำเภอเมืองปทุมธานี

วันที่ 22 ต.ค.62 ที่สวนเทพปทุม ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก