อ.เขียว เทพทอง รวมพลคนขมังเวทย์กว่า 100 ปลุกเสก “ไอ้ไข่” แจกวัตถุมงคล”ฟรี”

แจ้งผู้ที่ศรัทธา “ไอ้ไข่” ทราบ เนื่องด้วยในวันที่ 4 ก.ค. 2563 เวลา 15.00 น. ที่วัดบางแพรก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จัดงานพิธีปลุกเสก “ไอ้ไข่” โดยการนำของ คุณอ๊อด สิชล , อาจารย์เปลี่ยน หัทยานนท์ (เขาอ้อ ) ,อ.ประคอง รุ่นเจริญ (บ้านเสน่ห์มอญ) ,อ.เทียม ซิวใจซื่อ (วัดหนัง) , อ.เขียว เทพทอง (ธนบุรี) นายกสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์ ฆาราวาสจอมขมังเวทย์อาวุโส

วัดโบสถ์.สมเด็จพระธีรญาณมุนี แจกถุงยังชีพ ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 จ.ปทุมธานี

วันที่22 มิ.ย.63 ที่วัดโบสถ์ (ธ) ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นองค์ประธานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4,300 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านกระแชง และตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกับ อว. จ้างงาน ปชช. ที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ภายใต้ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ มีภูมิลำเนา หรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี สระแก้ว และนนทบุรี

ปทุมธานี.คณะติดตามป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคCOVID-19 ตรวจความพร้อมการให้บริการ (อพวช.)

วันที่ 4 มิ.ย.63 ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนโลยี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คณะทำงานติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) นำโดย นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  ผศ.ดร.รวิน ระวิวงค์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

ปทุมธานี.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิ.ย. 63 ที่ ศาลาท่าน้ำเทพปทุม อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธาน พร้อมด้วย นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  นายธีรทัศน์ ศิริแดงประมงจังหวัดปทุมธานี  นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ประชุมหารือโครงการ “หอจดหมายเหตุสิรินธร”

วันที่ 1 มิ.ย.63 ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สิรินธร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ดร.ปณฐ เสนีวงศ์ ณอยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจกรุงเทพฯ นางปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ พร้อมด้วย นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ พร้อมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ได้เดินทางมาร่วมประชุมหารือในกิจกรรม ในโครงการ “หอจดหมายเหตุสิรินธร”