ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย หมายเลข 4 เขต 4 ชูนโยบายหวยออม มั่นใจกระแสตอบรับดี

นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ผู้สมัคร เขต 4 เพื่อไทย ลุยหาเสียงโค้งสุดท้าย มั่นใจนโยบายหวยออม โดนใจ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตลาดรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ผู้สมัคร สส.หมายเลข 4 เขต 4 พรรคเพื่อไทย พร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่ตลาดรังสิตเพื่อประชาสัมพันธ์ ขอคะแนนเสียงจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย ในตลาดแห่งนี้ โดยได้รับความสนใจ และการตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่……..

อธิการบดี เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนต้นแบบสระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนต้นแบบสระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง สืบสานพระราชปณิธานของพ่อสู่การขยายเครือข่ายและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว……..

ปทุมธานี สว.สดใส โรจนวิชัย (สดใส รุ่งโพธิ์ทอง) นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง เขต 5 เบอร์ 11ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ยึดหลักการไม่ขัดแย้งกับฝ่ายใด

อดีต ลูกทุ่ง สว.สดใส โรจนวิชัย หรือ สดใส รุ่งโพธิ์ทอง นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง เจ้าของเสียงเพลง รักจางที่บางปะกง  รักน้องพร  ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนาจังหวัดปทุมธานี เขต 5 เบอร์ 11 ปล่อยแถวขบวนรถหาเสียง ปูพรหมโค้งสุดท้าย เชื่อประชาชนเบื่อความขัดแย้ง เลือกคนเข้าไปทำงาน ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่บริเวณศูนย์ประสานงานพรรคชาติไทยพัฒนา คลองแปด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นายสดใส โรจนวิชัย หรือ สดใส รุ่งโพธิ์ทอง นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง อดีตสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ปี 49……..

เชียงราย. รมช.ศธ. จับมือภาคีเครือข่าย สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา พื้นที่นาโต่

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย…………

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจาก มรภ.พระนครศรีอยุธยา

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการพัฒนา มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว” ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช………

สมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย เลือกนายกสมาคมฯ พร้อมกรรมการบริหาร ชุดใหม่

วันที่18 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ (ห้องทิพวิมาน) กรุงเทพฯ พลเอกชนาธิป บุญนาค หน.สนง. รอง ผอ.รมน.ประธานประชุมวิสามัญ ที่ สกร.001/2526 เปิดประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 เพื่อขอมติที่ประชุม คัดเลือกประธานท่านใหม่ เนื่องจากนายกสมาคมฯปัจจุบัน ไม่สามารถบริหารสมาคมฯต่อไปได้ เหตุด้วยบกพร่องขาดคุณสมบัติ พร้อมคณะกรรมการบริหารจำนวน 15 ท่าน โดยให้ที่ประชุมลงมติแบบเปิดเผย ด้วยการยกมือ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายกธรรมรัตน์ มลิเผือก เป็นนายกสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่…………