ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนปทุมธานี

พศาล เชิดชูชาติ ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนปทุมธานี 

ปรีชา พูลผล ผู้สื่อข่าวเนชั่น สถานีระวังภัย 

พนอ ชมภูศรี  ผู้สื่อข่าว TV เนชั่น

วิวัตร์ พรหมจุ้ย ทนายความประจำชมรมฯ 54 หมู่ 3 ซอย หงสกุล ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  โทร.. 086-744-2971