ปทุมธานี.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิ.ย. 63 ที่ ศาลาท่าน้ำเทพปทุม อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธาน พร้อมด้วย นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  นายธีรทัศน์ ศิริแดงประมงจังหวัดปทุมธานี  นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ประชุมหารือโครงการ “หอจดหมายเหตุสิรินธร”

วันที่ 1 มิ.ย.63 ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สิรินธร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ดร.ปณฐ เสนีวงศ์ ณอยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจกรุงเทพฯ นางปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ พร้อมด้วย นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ พร้อมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ได้เดินทางมาร่วมประชุมหารือในกิจกรรม ในโครงการ “หอจดหมายเหตุสิรินธร”

คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ร่วมกิจกรรม “ฝึกศึกษาทักษะอาชีพ เกษตรยั่งยืน”

วันที่ 1 มิ.ย.63 ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ดร.ปณฐ เสนีวงศ์ ณอยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจกรุงเทพฯ นางปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ พร้อมด้วย นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ พร้อมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ได้เดินทางมาร่วมประชุมหารือใน โครงการเงินทุนหมุนเวียนหน่วยวิชาชีพเกษตรกรรมศูนย์ฝึกฯบ้านอุเบกขา ภายใต้กิจกรรม“การฝึกศึกษาทักษะอาชีพด้านการเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน”

คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ร่วมกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้องสุข”

วันที่ 1 มิ.ย.63 ที่สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อ.สามพราน จ.นครปฐม ดร.ปณฐ เสนีวงศ์ ณอยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจกรุงเทพฯ นางปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ พร้อมด้วย นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ พร้อมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ได้เดินทางมาร่วมประชุมหารือในกิจกรรม ตามโครงการ “ปันน้ำใจ ให้น้องสุข” โดย นางจินตนา วงศ์แก้ว หน.สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงฯ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯร่วม โครงการศูนย์การเรียนรู้การฝึกวิชาชีพ

วันที่ 1 มิ.ย.63 ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อ.สามพราน จ.นครปฐม ดร.ปณฐ เสนีวงศ์ ณอยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจกรุงเทพฯ นางปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ พร้อมด้วย นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ และคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ ได้เดินทางมาร่วมประชุมหารือในโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้การฝึกวิชาชีพ” โดยมี นส.กัญญาภัทร์ สุทธิบูรณ์ ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กฯ ให้การต้อนรับ

ตร.เมืองปทุม ออกตรวจแนะนำ ร้านค้าย่อย ใช้ QR.code ไทยชนะ สู้ COVID

สภ.เมืองปทุมธานี ร่วมกับชุดตรวจร่วม ออกตรวจสถานประกอบการ ตามมาตราการผ่อนปรนรัฐบาล พร้อม ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”สแกนเข้า,ออกร้านค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 พ.ต.อ เอนก สระทองอยู่ รรท.ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี ร่วมกับคณะกรรมการตรวจร่วมระดับอำเภอ,ตำบล ออกตรวจสถานประกอบการตลาดปทุมธานี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการผ่อนปรนจากรัฐบาล