ดรีมเวิลด์ ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้องค์กรการกุศล โครงการ “แบ่งฝัน ปันให้น้อง ปีที่ 16”

สวนสนุกดรีมเวิลด์ ส่งมอบของบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่  สงเคราะห์  และมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อช่วยผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน  ตามโครงการ “แบ่งฝัน…ปันให้น้อง ปีที่ 16”  นายธวัช แย้มเกษม ผู้อำนวยการสวนสนุกดรีมเวิลด์ กล่าวถึงโครงการ “แบ่งฝัน..ปันให้น้อง” ว่า “ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม

จังหวัดปทุมธานี จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562

วันที่ 11 พ.ย.62 ที่ลานอเนกประสงค์ ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี    ประธาน เปิดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดปทุมธานี โดยมี  นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมงาน

คณะกรรมการสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 4 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2562

วันที่9 พ.ย.2562 ที่ห้องอาหารแมกไม้และสายลม สนามไดร้วิ่งเร็นท์ อ.เมือง จ.สระบุรี คณะกรรมการสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่4 ได้จัดประชุมคณะทำงาน ประเด็นสื่อสารทางสังคมครั้งที่2/2562ณ.นำโดยนายภูริวัชญ์ ลิขิตสกุลเดช ประธานประเด็นสื่อฯ ร่วมกับนายประพนธ์ เป้าทองรองประธานคนที่1พร้อม ดร.วิสุทธิ์ สุกรินทร์ เลขานุการร่วม ส.ช

อาจารย์เขียว เทพทอง ไหว้ครูประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 9 พ.ย.62 ที่สมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์ 13 ซอยโกบ๊อ9 (รัชดาท่าพระซอย1) ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี อาจารย์เขียว เทพทอง ได้จัดพิธีไหว้ครู  อาจารย์เขียวกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พร้อมอัญเชิญเหล่าเทพเทวาทุกพระองค์ ขอพร 16 ชั้นฟ้า ขอขมา 15 ชั้นดิน 14ชั้นบาดาล พร้อมสวดสรรเสริญครูอาจารย์ทุกท่าน เพื่อเป็นการสักการะบูชาครูอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชชา

จังหวัดปทุมธานี จัดงาน “วันฉลองประกาศชัยชนะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา ประจำปี 2562”

วันที่ 6 พ.ย.62 เวลา 18.00 น. ที่ วัดนางหยาด (บริเวณโรงเรียนวัดป่างิ้วในปัจจุบัน) ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานพิธีเปิดงาน “วันฉลองประกาศชัยชนะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา ประจำปี 2562” โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี    นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และประชาชนเข้าร่วม

โรงพยาบาลปทุมธานี จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิต

วันที่ 6 พ.ย. 62 ที่โรงพยาบาลปทุมธานี นายแพทย์ปรัชญา โชติยะ  รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิต  ตามนโยบาย โครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิต  ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 1-7 พฤศจิกายน  ของทุกปี เป็นสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อต้องการส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตที่ดีให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว