จังหวัดปทุมธานีรำมอญถวายดอกบัว แสดงงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อม นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบก.ภ.จ.ปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ………

โครงการค่ายพุทธธรรมบำบัด เพื่อพัฒนาและขัดเกลาจิตใจเด็กและเยาวชนศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนบ้านเมตตาสถานพินิจฯกรุงเทพมหานคร คุณปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ท่านเจ้าคุณพระศรีวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาผู้แทนพระเดชพระคุณพรหมวชิรญาณรองสมเด็จพระราชาคณะกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต นายปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง………

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จับมือ ธ.กรุงไทย ในโครงการ VRU Smart University

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Platform ในโครงการ VRU Smart University ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี และคุณวิชัย วงศ์แสงขำ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาคกลาง  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว………

ปทุมธานีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 172 คน ตามพระราชกฤษฏีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 ณ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี

เนื่องด้วยในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ จึงทรงพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ชาย – หญิง ในเรือนจำ ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้น กลับประพฤติตนเป็นคนดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ………

ฤกษ์มงคล “วันวิสาขบูชา” สมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาฯ นำคณะผ้าป่าสามัคคี ร่วมสมทบกองทุนการศึกษา วัดยานนาวา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562  ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ฝ่ายศาสนศึกษา) ประธานฝ่ายสงฆ์ คุณปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาวัดยานนาวา นำคณะผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนการศึกษาวัดยานนาวา………

โครงการจิตอาสาปทุมธานี “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง

วันที่16 พ.ค.62 ที่วัดบ้านพร้าวใน ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคกจัง หวัดปทุมธานี ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ………