ปทุมธานี.สมเด็จพระสังฆราช ฯทรงเสด็จเป็นองค์ประธานเททองหล่อพระปทุมธรรมราช ครบรอบ 118ปีพระคู่บ้านคู่เมือง

วันที่ 19 มี.ค.2561 ที่ วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีเททองหล่อพระปทุมธรรมราช พระประจำจังหวัดปทุมธานี (องค์จำลอง) โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชจังหวัดปทุมธานี นายอนันต์ ปัทมาคม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน พุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนเฝ้ารับเสด็จ………………..

สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินหน้า‘เอคโค่ วี’ โชว์ห้องเรียนสุดไฮเทค ยกเครื่องภาษาอังกฤษทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปฏิบัติการเชิงรุก ขยายผลโครงการ ‘EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล’ ต่อยอดจัดอบรมเข้ม ครู-นักเรียนอาชีวะ กว่า 428 แห่ง ทั่วประเทศ เตรียมใช้แอปพลิเคชั่น ‘EchoVE’ ปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมจัดการแข่งขันชิงทุนการศึกษาและดูงานที่ประเทศสิงคโปร์  รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท จูงใจเด็กอาชีวะฝึกภาษาอังกฤษ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ‘EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล’ ว่า กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจในการผลักดัน และขับเคลื่อนการศึกษาให้ทันต่อยุคสมัยและเป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาต่อ และ ประกอบวิชาชีพ “เพื่อปรับให้การศึกษาไทยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคที่เรียกได้ว่าระบบดิจิตอลเข้ามา…………..

ปทุมธานีจับมือกรมการกงสุล เปิดบริการทำพาสปอร์ต ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ(Government Center)ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

วันที่ 16 มี.ค.2561 ที่ห้องประชุมชั้น3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายชาตรี อรรจนานันท์  อธิบดีกรมการกงสุลนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี   นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมประชุมหารือ ให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดปทุมธานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางไปรับบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร โดยจังหวัดปทุมธานีได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ ชั้น 3 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยทางห้างฯ ให้ใช้พื้นที่ประมาณ 140 ตารางเมตร………………

ปทุมธานี.จัดสร้าง พระปทุมธรรมราช พระประจำจังหวัดปทุมธานี องค์จำลอง ในวาระครบรอบ 118 ปี สมเด็จพระสังฆราช ทรงเสด็จเป็นประธานใน พิธีเททองวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561

จังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอันมากจากหัวเมืองเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่โดดเด่น สู่เมืองแห่งการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของภูมิภาค (Education and Technology Hub) พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการกระจายตัวของนิคมอุตสาหกรรมและโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ นำไปสู่การพัฒนาถนนหนทาง เกิดย่านอุตสาหกรรมใหม่ในเขตรังสิต มีศูนย์การค้าและสถาบันการศึกษาสำคัญเกิดขึ้นตามมาอีกมากมาย  จังหวัดปทุมธานียังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบวิสัยทัศน์ของเมือง ที่มุ่งสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านสังคมให้เป็นสังคมคุณภาพถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำของชาวปทุมธานีแสดงให้เห็นถึงความเรียบง่ายความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีประเพณีเก่าแก่ยังคงฝังลึกในจิตใจเอกลักษณ์ที่งดงามแห่งวิถีชุมชนถือเป็นอีก เสน่ห์หนึ่งของเมืองปทุมธานี………………..

ปทุมธานี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 แต่งกายย้อนยุคจัดงาน116 ปี สถาปนาเมืองธัญบูรี

วันที่ 13 มี.ค.61 ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลาว่าการเมืองธัญบูรี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานเปิดงาน “ ร.ศ. 121 สู่ปัจจุบัน 116 ปี สถาปนาเมืองธัญบูรี”  โดยมี นายพรชัย เอื้อวิริยวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี  นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี  นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองธัญบุรี นายกฤษฎา หลีนวรัตน์  นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ข้าราชการ และประชาชนอำเภอธัญบุรีเข้าร่วมพิธีโดยแต่งกายย้อนยุคสมัย ร.5……………

เทศบาลตำบลธัญบุรี ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพิ่มการปลูกบัวริมทางรักษาเอกลักษณ์ให้ปทุมธานีเป็นเมืองดอกบัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธัญบุรีได้นำบัวมาปลูกในบริเวณอ่างบัวบริเวณหน้าถนนทางเข้าเทศบาลตำบลธัญบุรียาวกว่ากิโลเมตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และเป็นการสร้างภูมิทัศน์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เหมาะแก่การให้บริการประชาชน……….