ดรีมเวิลด์แจกหนัก ฉลอง25ปี เที่ยวดรีมเวิลด์ลุ้นรางวัลตลอดปีครั้งที่2 มอบโชคแพ็คเกจท่องเที่ยว ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สิงคโปร์ฟรี

ดรีมเวิลด์ จัดพิธีจับรางวัลมอบโชคแก่ลูกค้าในแคมเปญ “ฉลอง 25 ปี เที่ยวดรีมเวิลด์ลุ้นรางวัลตลอดปี”ครั้งที่ 2 แจกหนักรางวัลใหญ่ แพ็คเก็จท่องเที่ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย รวม 250 รางวัล เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด ในนามสวนสนุกดรีมเวิลด์ จัดพิธีจับรางวัลมอบโชค ให้แก่ลูกค้า ในกิจกรรมแคมเปญ “ฉลอง 25 ปี เที่ยวดรีมเวิลด์ลุ้นรางวัลตลอดปี” ครั้งที่ 2    แจกรางวัลใหญ่   แพ็คเกจท่องเที่ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ใบ…………

รมช.สุรเชษฐ์ เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง

พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ (CEC) พร้อมมอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ประสานงาน โดยเปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (EEC) และศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SEC) เป็นต้นแบบให้กับ CEC ภาคกลาง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา………….

เกษตรปทุมธานี. สาธิตใช้โดรนพ่นยาหว่านปุ๋ยนาข้าวในงาน(Field Day)วันถ่ายทอดเทคโนโลยี-บริการการเกษตร

วันที่ 15 พ.ค.2561นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอลำลูกกา นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายเฉลียว เทียนวรรณ ประมงจังหวัดปทุมธานี  และ นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดงานการดำเนินงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอลำลูกกาหมู่ที่ 14 ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี………………

อาชีวะเสริมสร้างคุณธรรมใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารสถานศึกษา

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูและนักศึกษาแกนนำสถานศึกษาธรรมาภิบาล” ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด สอศ. จำนวน  44  แห่ง เข้าร่วมประชุม ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ซึ่งเป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรและนักเรียน  นักศึกษา ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม สุจริต และใช้หลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาอันจะนำไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นได้อย่างยั่งยืน…(มีคลิป)……….

มอบรอยยิ้มให้น้อง คือความสุขของดรีมเวิลด์

ดาเรศ นิติรักษา ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์สวนสนุกดรีมเวิลด์  ให้การต้อนรับเด็ก ๆ  จากมูลนิธิมานาโพธาราม เพื่อสตรีและเด็ก จ. ราชบุรี มูลนิธิคริสเตรียนเพื่อเด็กพิการ จ.นนทบุรี และโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ จ.อ่างทอง ที่เข้าร่วมโครงการฉลอง25ปีดรีมเวิลด์ ”แบ่งฝัน ปันให้น้อง” ได้มาสนุกสนานกับเครื่องเล่นอันทันสมัย และความบันเทิงต่าง ๆ อีกมากมาย ด้วยสโลแกน “มอบรอยยิ้มให้น้อง คือความสุขของดรีมเวิลด์” พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ อีกด้วย  ณ  สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี เมื่อวันก่อน

วัดพระบาทน้ำพุ รับมอบเงิน-ข้าวสาร พร้อมเครื่องบริโภค จากลูกค้า-ผู้บริหาร-พนักงานดรีมเวิลด์

นาย ธวัช แย้มเกษม ผอ.สายปฏิบัติการสวนสนุกดรีมเวิลด์ เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 30,100 บาท พร้อมด้วยข้าวสารจำนวน 500 กิโลกรัม และสิ่งของอุปโภค บริโภค อีกมากมาย ที่ลูกค้าผู้ใจบุญรวมถึงผู้บริหารและพนักงานสวนสนุกดรีมเวิลด์ร่วมกันบริจาคให้กับพระราชวิสุทธิประชานาถ ท่านเจ้าอาวาสฯ วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ฯ ในความอุปการะของวัดฯ  ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี เมื่อวันก่อน………….