เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดประสบการณ์เรียนรู้ สุข สนุก ที่ดรีมเวิลด์

ดาเรศ  นิติรักษา ผจก.แผนกประชาสัมพันธ์สวนสนุกดรีมเวิลด์  ต้อนรับเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 300 คน  ในโอกาสมาทัศนศึกษานอกสถานที่  โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาสัมผัสโลกแห่งความสุข ได้สนุกสนานกับเครื่องเล่น  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นอกเหนือจากห้องเรียน ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

พลเอก สุทัศน์ ติดตาม Big Data พื้นที่ NEC เอกภาพแห่งความพยายามพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ภาคเหนือ (NEC) โดยมี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งสิ้น 261 คน จาก สถานศึกษาในเขตภาคเหนือรวม 17 จังหวัด จากสถานศึกษา 87 แห่ง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ …………

อำเภอเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ จดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก

วันที่ 14 ก.พ62 ที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดกิจกรรมการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ (Valentine s Day) โดยมี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม..(Clip)

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สรรหากรรมการสงเคราะห์ดีเด่น

วันที่13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุฑิตา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายปณฐ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหาร นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯบ้านมุฑิตา พร้อมคณะ เปิดประชุมใหญ่ครั้งที่2 / 2562 เรียกคณะกรรมการสงเคราะห์ประชุมหารือ ตามระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่อื่นและผลการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจฯ   นายปณฐ กล่าวถึงการประชุมครั้งที่ผ่านมา นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ บริจาคเงินซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ ให้ไว้กับสถานพินิจฯเพื่อใช้ในกิจการของสถานพินิจฯตามเห็นควร  จึงนำเสนอบันทึกแจ้งให้ในที่ประชุมทราบ……..

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่9  ในชื่องาน “ทวารวดี วิถีถิ่น วิถีธรรม นำภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” กิจกรรมปฏิบัติบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 พระองค์ผู้สืบสานพระราชปณิธานพระบรมราชชนก…(Clip)

ดรีมเวิลด์ จำหน่ายบัตรราคาพิเศษ งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ 24 @ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สวนสนุกดรีมเวิลด์ ร่วมออกบูธงาน  “เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ 24 “ เปิดจำหน่ายบัตรเที่ยวดรีมเวิลด์ ราคาพิเศษวันที่ 13 – 17  กุมภาพันธ์ 2562   บูธCC93  ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นางสาวรัสรินทร์ มิลินวรพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สวนสนุกดรีมเวิลด์ เปิดเผยว่าในงาน “เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ที่จัดขึ้น ทางสวนสนุกดรีมเวิลด์ เอาใจลูกค้าจัดโปรโมชั่นบัตรในราคาพิเศษ………