คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารสาขาจักษุ เขตสุขภาพที่ 4 จัดโครงการ ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ 109 ดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. ที่ห้องบงกชรัศมี โรงพยาบาลปทุมธานี นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศน์ เขตสุขภาพที่4 เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ 109 ดวงตา อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเข้าสิริกิติ์ พระพรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Service plan สาขาจักษุ เขตสุขภาพที่ 4 ณ โรงพยาบาลปทุมธานี……….

สมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทย

นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ หรือที่คนในวงการสักยันต์ ต่างรู้จักกันดีในนาม อาจารย์เขียว เทพทอง  หลังจากที่ได้คร่ำหวอดในวงการสักยันต์และวงการพระเวทย์มากว่า 35 ปี กระทั่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงการสงฆ์ และประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะในย่านฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ปวารณาตัวเป็น” เอตทัคคะ” สร้างคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ช่วยกิจกรรมตามวัดวาอารามต่างๆ ตามสมควร เป็นผู้ใฝ่รู้ด้านพระเวทย์โดยฝากตัวเป็นศิษย์กับพระเถรานุเถระ………

ปทุมธานี จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 12 ม.ค.62 ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานในพิธีเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัปทุมธานี” โดยมี นางณิรมล เกิดแก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี…(Clip)

ปทุมธานี เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการด้านการเกษตร

วันที่ 11ม.ค.62 ที่วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์พืชตำบลบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายชาธิป  รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 150 คน…(Clip)

วันคนพิการสากล จังหวัดปทุมธานี จัดงานเสริมพลังคนพิการ-ประกันการอยู่ร่วมกันในสังคม

วันที่ 11 ม.ค.62 ที่ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี นางณิรมล เกิดแก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี  ประธานพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561 โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี  นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ภายใต้หัวข้อ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม ”

สอศ.สุดปลื้ม วช.ตราด ครองแชมป์ให้ประเทศไทยแกะสลักหิมะ 10 สมัยต่อเนื่องที่ฮาร์บิน ประเทศจีน

ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาจำนวน 3 ทีม ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2562 ในงาน  “The 11th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2019” ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน…(Clip)