ดรีมเวิลด์ฉลอง25ปี จัดกิจกรรม“แต้มสี เติมฝัน”แบ่งฝันความสุข ให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน

สวนสนุกดรีมเวิลด์ฉลอง25ปีรวมพลังภาคการศึกษาท้องถิ่นชุมชนจิตอาสา เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม   ร่วมกันทาสีอาคารเรียนปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมมอบเครื่องเล่นในร่มให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อเติมเต็มความฝันให้เด็กๆ ได้สัมผัสถึงความสุขความสนุกสนานในกิจกรรม“แต้มสี เติมฝัน”โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม–ธันวาคม 2561 นายอำพล สุทธิเพียร กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการสวนสนุกดรีมเวิลด์ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่สวนสนุกดรีมเวิลด์เปิดดำเนินการมาครบ 25 ปี ในปี 2561 นี้ นอกจากกิจกรรมทางด้านการตลาดแล้ว ทางสวนสนุกยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม (CSR )……….

เกษตรจังหวัดปทุมธานี MOU เกษตรระดับชุมชน 75 ชุมชน เดินตามกรอบ ไทยนิยมยั่งยืน

วันที่14 ส.ค. 61 นายสมเดช  คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)  การขอรับเงินอุดหนุน ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี กับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ทั้ง 75 ชุมชน ตามกรอบการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประการที่ 3 ชุมชนอยู่ดี มีสุข แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 250 ราย ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี………..

ศิลปินแห่งชาติหลากหลายสาขา ร่วมเวิคช้อป ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาวปทุมธานี

วันที่13 ส.ค.2561 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  ดร.พินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานเปิดโครงการ“ศิลปินแห่งชาติรักปทุม” โดยมี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และชาวจังหวัดปทุมธานีให้การ ต้อนรับคณะศิลปินแห่งชาติและศิลปินร่วมสมัย……………

อาจารย์เขียวเทพทอง กับ “รางวัลเชิดชูเกียรติ” ที่น่าภาคภูมิใจ

ผู้กำกับสำรองโท ด๊อกเตอร์ สุภพ ซ่อมประดิษฐ์ หรือ อาจารย์ เขียวเทพทอง เป็นบุคคลที่ในวงการสายพระเวทย์และสักยันต์ ต่างศรัทธาว่าท่านเป็นผู้ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และเชียวชาญในสายพระเวทย์ ซึ่งคนทั่วไปในพื้นที่ และบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายให้การยอมรับว่าเป็นอาจารย์ที่ใฝ่เรียนรู้และรักลูกศิษย์ทุกคนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย พร้อมที่จะช่วยสังคมโดยรวมด้วยจิตสาธารณะ กระทั่งเป็นที่รู้จักของประชาชนและองค์กรต่างๆอย่างกว้างขวาง หน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆ เสนอชื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ พร้อมกันนี้ได้เสนอชื่อ นายสุภพ ถึงหน่วยงานต้นสังกัด เห็นสมควรได้รับเกียรติบัตรพร้อมตราสัญลักษณ์เชิดชูเกียรติ,,,,…

เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา “พระราชินี” นร.รร.สามโคก จ.ปทุมธานี ราว 5,000 คน ร่วมแปรอักษรรูปหัวใจ

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และ วันแม่แห่งชาติ(12 ส.ค.2561) ที่ลานหน้าโรงเรียนสามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายก อบจ.ปทุมธานี ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนสามโคกในสังกัดอบจ.ปทุมธานี ราว 5,000 คน……..

ปทุมธานีจัดงาน Pathum Thani Herbs & Beauty 2018 เปิดตัวผลิตภัณฑ์เกษตร-อาหารปลอดภัย-อาหารเสริมสุขภาพ และความงาม

วันที่ 9ส.ค61ที่ศูนย์กํารค้าเจเจมอลล์ กรุงเทพมหานคร  ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้างาน “Pathum Thani Herbs & Beauty 2018” โดยมี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี  นางชไมพร  ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์เกษตร อาหารปลอดภัย อาหารเสริมสุขภาพ และความงาม เป็นสินค้าแห่งอนาคต…(Clip)